Oznámení úvěru - oznámení pracovní neschopnosti

Pojištění úvěrů
Pracovní neschopnost

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 

1. Pojistnou událost nám oznamte prostřednictvím webového formuláře neprodleně po datu splatnosti úvěrové splátky, která následuje po uplynutí karenční lhůty* sjednané v pojistné smlouvě. Aby vznikl nárok na uplatnění pojistné události, musí pracovní neschopnost k tomuto datu stále trvat.


* Karenční lhůta = pojistnou smlouvou stanovená čekací doba, po kterou nevzniká nárok na pojistné plnění.

2. Posouzení pojistné události probíhá na základě formuláře Lékařská zpráva. Lékařskou zprávu nám doložte dle zvolené varianty výplaty pojistného plnění:

JEDNORÁZOVÁ VÝPLATA - Výplatu obdržíte po skončení vaší pracovní neschopnosti.  Formulář Lékařská zpráva nám doložíte až po ukončení pracovní neschopnosti.

PRAVIDELNÁ VÝPLATA - Pojistné plnění budete dostávat pravidelně v průběhu vašeho léčení. Formulář Lékařská zpráva nám přiložte k webovému oznámení. Lékařskou zprávu nám pak dokládejte každý měsíc trvání pracovní neschopnosti. Lékařská zpráva musí být potvrzena vaším ošetřujícím lékařem vždy po datu splátky v daném měsíci.

Upozornění: Vyplnění lékařské zprávy bývá zpoplatněno. Pojistitel tyto náklady neproplácí. V případě, že pracovní neschopnost byla vystavena pro úraz, postačí doložit kopie lékařských zpráv z průběhu léčení spolu s kopií tzv. neschopenky. Pokud nemáte kopii tzv. neschopenky k dispozici, doložte formulář Lékařská zpráva. 

 

3. Veškeré podklady si připravte před tím, než začnete webové oznámení vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v jeho závěru. 

4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

5. Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů.

 

Upozornění: Povinnost hradit splátky úvěru včetně poplatků za pojištění trvá i po oznámení pojistné události. Pojistné plnění je vypláceno na účet banky, která ho použije k úhradě závazků z vašeho úvěrového účtu.

 

Oznámit pojistnou událost - pracovní neschopnost

Jak doložit trvání nebo ukončení pracovní neschopnosti

 

1. Trvání nebo ukončení pracovní neschopnosti nám oznamte on-line prostřednictvím webového oznámení

2. K oznámení připojte formulář Lékařská zpráva. V případě, že pracovní neschopnost byla vystavena pro úraz, postačí doložit kopie lékařských zpráv z průběhu léčení spolu s kopií tzv. neschopenky. Pokud nemáte kopii tzv. neschopenky k dispozici, doložte formulář Lékařská zpráva. Doložená dokumentace musí vždy potvrzovat trvání pracovní neschopnosti k datu splátky v daném měsíci.

Doložit trvání nebo ukončení pracovní neschopnosti

Jak vyplácíme pojistné plnění

 

 

 

 

 

Formuláře ke stažení