Oznámení úvěru - oznámení pracovní neschopnosti

Pojištění úvěrů
Pracovní neschopnost

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 

1.

 

Pojistnou událost nám oznamte neprodleně po datu splatnosti úvěrové splátky, která následuje po uplynutí karenční lhůty* sjednané v pojistné smlouvě. Aby vznikl nárok na uplatnění pojistné události, musí pracovní neschopnost k tomuto datu stále trvat.

 

2.

Vyberte si jednu z následujících variant:

Výplatu obdržíte po skončení vaší pracovní neschopnosti

Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události – Pracovní neschopnost. Formulář Lékařská zpráva nám doložte po ukončení pracovní neschopnosti.

 

Pojistné plnění budete dostávat pravidelně v průběhu vašeho léčení

Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události – Pracovní neschopnost spolu s formulářem Lékařská zpráva. Lékařskou zprávu nám pak dokládejte každý měsíc trvání pracovní neschopnosti. Lékařská zpráva musí být potvrzena vaším ošetřujícím lékařem vždy po datu splátky v daném měsíci.

 

! Vyplnění lékařské zprávy bývá zpoplatněno. Pojistitel tyto náklady neproplácí.