Oznámení úvěru - oznámení pracovní neschopnosti

Pojištění úvěrů
Pracovní neschopnost

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 

 1. Pojistnou událost nám oznamte neprodleně po datu splatnosti úvěrové splátky, která následuje po uplynutí karenční lhůty* sjednané v pojistné smlouvě. Aby vznikl nárok na uplatnění pojistné události, musí pracovní neschopnost k tomuto datu stále trvat.


  * Karenční lhůta = pojistnou smlouvou stanovená čekací doba, po kterou nevzniká nárok na pojistné plnění.

 2. Vyberte si jednu z následujících variant: 

   

   


   

  JEDNORÁZOVÁ VÝPLATA - Výplatu obdržíte po skončení vaší pracovní neschopnosti 


   

  Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Pracovní neschopnost. Formulář Lékařská zpráva nám doložte až po ukončení pracovní neschopnosti.


   


   

  PRAVIDELNÁ VÝPLATA - Pojistné plnění budete dostávat pravidelně v průběhu vašeho léčení


   

  Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Pracovní neschopnost spolu s formulářem Lékařská zpráva. Lékařskou zprávu nám pak dokládejte každý měsíc trvání pracovní neschopnosti. Lékařská zpráva musí být potvrzena vaším ošetřujícím lékařem vždy po datu splátky v daném měsíci.


   


   

  Upozornění: Vyplnění lékařské zprávy bývá zpoplatněno. Pojistitel tyto náklady neproplácí.

 3. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.

 4. V případě, že máte vystavenou tzv. neschopenku, doložte nám její kopii.

 5. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat elektronicky na PU-zivot@csobpoj.cz

 6. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

Jak vyplácíme pojistné plnění

 

 

 

 

 

Co je ještě důležité vědět

 

 • Povinnost hradit splátky úvěru včetně poplatků za pojištění trvá i po oznámení pojistné události.
 • Pojistné plnění je vypláceno na účet banky, která ho použije k úhradě závazků z vašeho úvěrového účtu.
 • Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.