Pojištění úvěru - oznámení pracovní neschopnosti

Oznámení pojistné události - Pracovní neschopnost

Kdy pracovní neschopnost nahlásit?

 

Pojistnou událost nám oznamte neprodleně po datu splatnosti úvěrové splátky, která následuje po uplynutí karenční lhůty* sjednané v pojistné smlouvě. Aby vznikl nárok na uplatnění pojistné události, musí pracovní neschopnost k tomuto datu stále trvat.

* karenční lhůta = pojistnou smlouvou stanovená lhůta, po kterou nevzniká nárok na pojistné plnění.

Co budete potřebovat k oznámení pojistné události?

  • formulář Lékařská zpráva v závislosti na zvolené variantě výplaty pojistného plnění
  • číslo pojistné smlouvy

Formulář Lékařská zpráva
Pracovní neschopnost

Stáhnout

Možnosti výplaty

 

Jednorázová výplata – pojistné plnění bude vyplaceno po skončení vaší pracovní neschopnosti

Formulář Lékařská zpráva nám budete dokládat až po ukončení pracovní neschopnosti. Pokyny ke způsobu doložení vám budou zaslány na email. Pokud událost hlásíte ve chvíli, kdy je vaše pracovní neschopnost již ukončena, vyplněný formulář Lékařská zpráva si připravte před tím, než začnete on-line formulář vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v průběhu oznámení.


 

 

Pravidelná výplata – pojistné plnění bude vypláceno pravidelně v průběhu léčení

Formulář Lékařská zpráva si připravte před tím, než začnete on-line formulář vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v průběhu oznámení. Lékařskou zprávu budete následně dokládat pravidelně každý měsíc po dobu trvání vaší pracovní neschopnosti. Lékařská zpráva musí být potvrzena vaším ošetřujícím lékařem vždy po datu splátky v daném měsíci.


 

Vyplnění lékařské zprávy bývá zpoplatněno. Pojistitel tyto náklady neproplácí.

Co je důležité vědět

 

Povinnost hradit splátky úvěru včetně poplatků za pojištění trvá i po oznámení pojistné události. Do sdělení výsledku likvidace proto nastavené splátky nepřerušujte. Po ukončení šetření je pojistné plnění vypláceno na účet banky, která ho následně použije k úhradě závazků z vašeho úvěrového účtu.

Máte vše po ruce a jste připraveni?

Oznámení potrvá jen několik minut.

Doložení trvání nebo ukončení pracovní neschopnosti

V případě výběru varianty pravidelné výplaty pojistného plnění je potřeba dokládat každý měsíc potvrzení o trvání vaší pracovní neschopnosti po datu aktuální splátky.

Co si připravit k ruce?

 

  • formulář Lékařská zpráva potvrzující pokračování léčení v pracovní neschopnosti po datu splátky v daném měsíci

Formulář Lékařská zpráva
Pracovní neschopnost

Stáhnout