Pojištění úvěru - pojištění nezaplacených pohledávek

Pojištění úvěrů
Pojištění nezaplacených pohledávek

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 

  1. Pojistnou událost nám oznamte neprodleně po splátce, která následuje jako první po vydání platebního rozkazu, který ukládá povinnost zaplatit třetí pohledávku.

  2. Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události – Pojištění nezaplacených pohledávek. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.

  3. Doložte nám soudem vydaný platební rozkaz pro každou z pohledávek.

  4. Přiložte specifikaci každé pohledávky (zejména objednávku nebo smlouvu o dílo, fakturu, předžalobní výzvu).

  5. Dále připojte výpis z účetní evidence, ze kterého je zřejmé, že jsou pohledávky evidované ve vašem účetnictví.

  6. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat elektronicky na PU-zivot@csobpoj.cz.

  7. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

Jak je vypláceno pojistné plnění

 

Co je ještě důležité vědět

 

  • Povinnost hradit splátky úvěru včetně poplatků za pojištění trvá i po oznámení pojistné události.
  • Pojistné plnění je vypláceno na účet banky, která ho použije k úhradě závazků z vašeho úvěrového účtu.
  • Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.