Pojištění úvěru - pojištění nezaplacených pohledávek

Pojištění úvěrů
Pojištění nezaplacených pohledávek

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 

  1. Pojistnou událost nám oznamte prostřednictvím webového oznámení neprodleně po splátce, která následuje jako první po vydání platebního rozkazu, který ukládá povinnost zaplatit třetí pohledávku.

  2. K oznámení doložte soudem vydaný platební rozkaz pro každou z pohledávek.

  3. K oznámení zároveň přiložte specifikaci každé pohledávky (zejména objednávku nebo smlouvu o dílo, fakturu, předžalobní výzvu).

  4. Dále připojte výpis z účetní evidence, ze kterého je zřejmé, že jsou pohledávky evidované ve vašem účetnictví.

  5. Veškeré podklady si připravte před tím, než začnete webové oznámení vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v jeho závěru. 

  6. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.
  7. Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Upozornění: Povinnost hradit splátky úvěru včetně poplatků za pojištění trvá i po oznámení pojistné události. Pojistné plnění je vypláceno na účet banky, která ho použije k úhradě závazků z vašeho úvěrového účtu. 

Oznámit pojistnou událost on-line

Jak je vypláceno pojistné plnění