Vedení společnosti

Vedení společnosti

Představenstvo

Mgr. Jiří Střelický, M.A., Ph.D.

předseda představenstva odpovědný za útvar generálního ředitele

Jiří Střelický se stal generálním ředitelem a předsedou představenstva ČSOB Pojišťovny 1. 12. 2018, když předtím v této společnosti zastával od roku 2016 pozici člena představenstva zodpovědného za oblast řízení Divize životního a neživotního pojištění. Předtím, od roku 2007 působil v různých manažerských a vedoucích pozicích ve skupině Generali v České republice a Polsku. Cenné zkušenosti získal i ve společnosti McKinsey, ve které působil mezi lety 2005 a 2007. Vystudoval magisterský obor Diskrétní matematika na Masarykově univerzitě v Brně. Tituly M.A. a Ph.D. v oboru Ekonomické teorie získal v CERGE-EI v Praze. Poté pokračoval ve studiu na University of Berkeley a také na University of Bonn.

Ing. Stanislav Uma

místopředseda představenstva odpovědný za divizi klientských služeb a přímé distribuce

Stanislav Uma nastoupil do ČSOB Pojišťovny v září 2015, a to na pozici ředitele Odboru projektové a procesní kanceláře. 1. 3. 2016 se stal členem představenstva odpovědným za Divizi klientských služeb, životního pojištění a přímého prodeje. V březnu 2019 byl zvolen místopředsedou představenstva odpovědným za Divizi klientských služeb a přímé distribuce. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze (fakultu Managementu) a Southern Methodist University v Dallasu (obor bankovnictví). Působil v řadě významných společností v tuzemsku i v zahraničí – v letech 1998 – 2002 Komerční banka, v letech 2002 – 2008 Česká pojišťovna, v letech 2009 – 2013 holding Generali PPF a v letech 2013 – 2014 Všeobecná úvěrová banka.

Ing. Marek Cach

člen představenstva odpovědný za divizi životního a neživotního pojištění

Marek Cach se stal členem představenstva odpovědným za divizi životního a neživotního pojištění 1. 3. 2019. Vystudoval vysokou školu ekonomickou a v oblasti pojišťovnictví a produktového vývoje má bohaté zkušenosti. V ČSOB Pojišťovně pracoval na pozici B-1 manažera již od roku 2007 a tuto společnost zná již od jejích počátků. Od roku 2012 je aktivní na půdě České asociace pojistitelů, kde zastává pozici lektora pro oblast Underwritingu a Riskmanagementu neživotního pojištění. V letech 2016 – 2019 zastával v ČSOB Pojišťovně post ředitele Odboru pojištění majetku a odpovědnosti.

Ing. Tomáš Lain

člen představenstva odpovědný za divizi financí a řízení rizik

Tomáš Lain nastoupil na pozici člena představenstva odpovědného za divizi financí a řízení rizik 1. 8. 2019. Do ČSOB Pojišťovny přišel s bohatou zkušeností z oblasti pojišťovnictví. Od roku 2013 působil v pojišťovně Allianz, kde byl ředitelem úseku podpory obchodu, předtím působil ve společnosti KPMG a v letech 1999 – 2011 v České pojišťovně (Generali). Na VŠE v Praze vystudoval fakultu informatiky a statistiky, obor statisticko – pojistné inženýrství.

Dozorčí rada

Ing. Jan Sadil
předseda dozorčí rady

 

​Johan Basilius Paul Daemen
místopředseda dozorčí rady

 

Mgr. Přemysl Dolan, MBA
člen dozorčí rady

Výbor pro audit

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (nezávislý člen)
nar. 1. 5. 1961, bytem Augustinova 2071/1, Chodov, 148 00 Praha 4
den vzniku členství: 2. 3. 2016

 

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc (nezávislý člen)
nar. 8. 5. 1960, bytem Jugoslávských partyzánů 1088/17, Dejvice, 160 00 Praha 6
den vzniku členství: 2. 3. 2016

 

Helene Goessaert
nar. 3. 4. 1965, bytem Klein Hoogveld 75, 1800 Vilvoorde, Belgické království
den vzniku členství: 26. 4. 2018