Kdo jsme

Kdo jsme?

Jsme univerzální pojišťovna, která nabízí ucelené pojišťovací služby občanům a živnostníkům stejně jako malým a středním podnikům i velkým korporacím. Všem svým klientům jsme připraveni poskytnout služby evropské kvality v oblasti životního i neživotního pojištění. Stabilní zázemí Skupiny ČSOB a silného nadnárodního akcionáře KBC navíc umožňuje klientům ČSOB Pojišťovny získat za výhodných podmínek komplexní ošetření svých finančních potřeb. 

ČSOB Pojišťovna vznikla 17. 4. 1992 a pod svým současným názvem působí od 6. 1. 2003. Jsme silný pojišťovací subjekt, který svým základním kapitálem ve výši 2,8 mld. Kč a vlastním kapitálem 4,7 mld. Kč (k 31. 12. 2019) patří ke kapitálově nejlépe vybaveným pojišťovnám na českém trhu. Opíráme se o stabilní zázemí a osvědčené know-how svého hlavního akcionáře, jímž je belgická pojišťovna KBC Verzekeringen NV z nadnárodní skupiny KBC.

V roce 2019 předepsala ČSOB Pojišťovna pojistné v objemu 13,4 mld. Kč, čímž se řadí mezi největší pojišťovny v České republice. Její tržní podíl podle předepsaného pojistného vykazovaného Českou asociací pojišťoven byl ke konci roku 2019 na úrovni 8,1 %.

Naše vize: Přinášíme lidem jistotu a dodáváme odvahu tvořit vlastní svět.

Naše mise: Jsme klientům nablízku a společně dáváme pojištění nový smysl.

Naše hodnoty: SMYSLUPNOST – FÉROVOST – RADOST
 

Naše vize:

Přinášíme lidem jistotu a dodáváme odvahu tvořit vlastní svět.

Naše mise:

Jsme klientům nablízku a společně dáváme pojištění nový smysl.

Naše hodnoty:

SMYSLUPNOST – FÉROVOST – RADOST

Pozvánka na valnou hromadu

 

Výroční zprávy a další informace

Tři klíčové roky v naší historii

1992

Pod názvem Pojišťovna IB je založena pozdější ČSOB Pojišťovna.

2001

Získali jsme silného partnera v podobě největší evropské finanční skupiny KBC.

2003

Dochází k fúzi s IPB Pojišťovnou a vzniká ČSOB Pojišťovna tak, jak ji známe dnes.

Koncern ČSOB

 

Společnost ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené předměstí 530 02 Pardubice, IČO 455 34 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 (dále jen „ČSOB Pojišťovna"), je součástí Koncernu ČSOB a je v rámci koncernového uspořádání osobu podřízenou jednotnému vlivu Řídící Osoby. 

Další informace o koncernu ČSOB

Stav ke dni 1. 3. 2019