Kdo jsme

Kdo jsme?

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen ČSOB Pojišťovna) je univerzální pojišťovna, která nabízí ucelené pojišťovací služby občanům a živnostníkům stejně jako malým a středním podnikům i velkým korporacím. Všem svým klientům je připravena poskytnout služby evropské kvality v oblasti životního i neživotního pojištění. Stabilní zázemí Skupiny ČSOB a silného nadnárodního akcionáře KBC navíc umožňuje klientům ČSOB Pojišťovny získat za výhodných podmínek komplexní ošetření svých finančních potřeb.

Vznik a akcionářské zázemí

Pojišťovna vznikla 17. 4. 1992 a pod svým současným názvem působí od 6. 1. 2003, kdy změnila po odkupu podniku univerzální pojišťovny ČSOB Pojišťovna a.s. svou obchodní firmu z IPB Pojišťovna, a.s. do současné podoby. Výsledkem je silný pojišťovací subjekt, který svým základním kapitálem ve výši 2,8 mld. Kč a vlastním kapitálem 7,6 mld. Kč (k 31. 12. 2022) patří ke kapitálově nejlépe vybaveným pojišťovnám na českém trhu. ČSOB Pojišťovna se opírá o stabilní zázemí a osvědčené know-how svého hlavního akcionáře, jímž je belgická pojišťovna KBC Verzekeringen NV z nadnárodní skupiny KBC.

Pozice na trhu

V roce 2022 předepsala ČSOB Pojišťovna pojistné v objemu 14,5 mld. Kč, čímž se řadí mezi největší pojišťovny v České republice. Její tržní podíl podle předepsaného pojistného vykazovaného Českou asociací pojišťoven byl ke konci roku 2022 na úrovni 8,8 %.

Nabídka pojištěníŽivotní pojištění


 • Pojištění pro případ smrti, pro případ dožití a pro případ smrti nebo dožití
 • Důchodové pojištění
 • Kapitálové životní pojištění
 • Investiční životní pojištění
 • Pojištění pro případ úrazu a nemoci, které je doplňkem výše uvedených pojištění
 • Dětské životní pojištění
 • Specializované pojištění pro ženy a pro muže


Neživotní pojištění


 • Pojištění úrazu, nemoci a léčby
 • Pojištění motorových vozidel
 • Pojištění požáru a jiných majetkových škod
 • Letecké pojištění, pojištění vnitrozemské plavby a námořní pojištění a pojištění přepravovaných věcí
 • Pojištění odpovědnosti za škodu (včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla)
 • Pojištění úvěru a záruky
 • Pojištění hypotéky
 • Pojištění jiných ztrát
 • Pojištění podnikatelský rizik
 • Pojištění pro zemědělce
 • Pojištění právní ochrany
 • Pojištění internetových rizik

Prodej pojištění a následný servis

O maximální spokojenost zákazníků se stará zhruba sedm set zaměstnanců a více než tisíc výhradních pojišťovacích zprostředkovatelů ČSOB Pojišťovny v desíti regionálních pobočkách a více než dvou set obchodních kancelářích po celé České republice. Produkty životního i neživotního pojištění nabízí ČSOB Pojišťovna rovněž prostřednictvím obchodní sítě Skupiny ČSOB.

Členství v profesních asociacích

ČSOB Pojišťovna je členem České asociace pojišťoven, České kanceláře pojistitelů, Českého jaderného poolu. Je také přidruženým členem I.N.I. (International Network of Insurance – mezinárodní sítě pojištění), což jí umožňuje uzavírat prostřednictvím členských pojišťoven pojistné kontrakty po celém světě.

Naše vize:

Přinášíme lidem jistotu a dodáváme odvahu tvořit vlastní svět.

Naše mise:

Jsme klientům nablízku a společně dáváme pojištění nový smysl.

Naše hodnoty:

SMYSLUPNOST – FÉROVOST – RADOST

Výroční zprávy a další informace

Tři klíčové roky v naší historii

1992

Pod názvem Pojišťovna IB je založena pozdější ČSOB Pojišťovna.

2001

Získali jsme silného partnera v podobě největší evropské finanční skupiny KBC.

2003

Dochází k fúzi s IPB Pojišťovnou a vzniká ČSOB Pojišťovna tak, jak ji známe dnes.

Koncern ČSOB

 

Společnost ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené předměstí 530 02 Pardubice, IČO 455 34 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 (dále jen „ČSOB Pojišťovna"), je součástí Koncernu ČSOB a je v rámci koncernového uspořádání osobu podřízenou jednotnému vlivu Řídící Osoby. 

Další informace o koncernu ČSOB

Stav ke dni 1. 3. 2019