Oznámení dožití

Dožití se sjednané doby

Jak postupovat při oznámení pojistné události

  1. Přibližně měsíc před sjednaným koncem pojištění vás budeme kontaktovat a oznámíme vám vznik vašeho nároku na pojistné plnění.
  2. Pokud jste si v průběhu trvání smlouvy změnili kontaktní údaje a neinformovali o tom ČSOB Pojišťovnu, informaci o vzniku nároku pravděpodobně neobdržíte. V tom případě kontaktujte některé z našich obchodních míst a o svůj nárok se přihlaste.
  3. Zprostředkovatel nebo osobní bankéř ČSOB Pojišťovny si s vámi domluví schůzku a vyplní s vámi formulář „Žádost o výplatu pojistného plnění při dožití konce pojistné doby". Zároveň provede zákonnou identifikaci pojištěného.

V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb.