Oznámení invalidity

Invalidita

Jak postupovat při oznámení pojistné události 

 

  1. Pojistnou událost nám oznamte po přiznání invalidity prostřednictvím on-line  oznámení
  2. K oznámení připojte formulář Lékařská zpráva, o jehož vyplnění požádejte svého praktického lékaře. 
  3. K oznámení zároveň přiložte kopii posudku o invaliditě a rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu. Pokud pojistnou událost uplatňujete z pojištění invalidity dítěte, k oznámení připojte rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči v příslušném stupni závislosti
  4. Veškeré podklady si připravte před tím, než začnete on-line oznámení vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v jeho závěru.
  5. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.
  6. Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů.

Oznámit pojistnou událost on-line

Jak doložit potvrzení o trvání invalidity 3. stupně 

 

  1. Pokud byla vaše pojistná smlouva zproštěna od placení z důvodu přiznání invalidity 3. stupně, je nutné trvání invalidity příslušného stupně dokládat pravidelně každý rok. V případě nedoložení požadovaného potvrzení je obnovena povinnost hradit pojistné v plné výši.
  2. Trvání invalidity 3. stupně nám oznamte on-line prostřednictvím webového oznámení
  3. K oznámení připojte formulář Lékařská zpráva. Tento formulář je možné nahradit aktuálním potvrzením správy sociálního zabezpečení o pobírání plného invalidního důchodu. 
  4. Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů

 

 

Doložit trvání invalidity