Oznámení invalidity

Invalidita

Jak postupovat při oznámení pojistné události

  1. Pojistnou událost nám oznamte po přiznání invalidity zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Invalidita. O vyplnění formuláře Lékařská zpráva požádejte svého praktického lékaře. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.
  2. K formuláři přiložte kopii posudku o invaliditě a rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu. Pokud pojistnou událost uplatňujete z pojištění invalidity dítěte, k formuláři připojte rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči v příslušném stupni závislosti.
  3. Požadované podklady zašlete na PU-zivot@csobpoj.cz.
  4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

Co je ještě důležité vědět...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Pro urychlení vyřízení vaší pojistné události před odesláním oznámení, prosím, kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo navštivte nejbližší pobočku za účelem provedení identifikace. 

Pokud uplatňujete nárok na zproštění pojistné smlouvy od placení, je nutné trvání invalidity dokládat pravidelně každý rok zasláním formuláře Potvrzení o trvání invalidity. V případě nedoložení požadovaného potvrzení je obnovena povinnost hradit pojistné v plné výši. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.