Oznámení prevence

Prevence

Jak postupovat při oznámení pojistné události 

 

1. Pojistnou událost nám oznamte on-line prostřednictvím webového oznámení.  

2. K oznámení přiložte kopii lékařského potvrzení o absolvování vybrané preventivní prohlídky.

Upozornění: Nárok na výplatu pojistného plnění vzniká každé 3 roky trvání pojištění. Preventivní prohlídku je nutné absolvovat vždy v tomto období. Za vybranou preventivní prohlídku se považuje mamologické vyšetření, preventivní vyšetření kolorektálního karcinomu nebo preventivní urologické vyšetření. 

3. Veškeré podklady si připravte před tím, než začnete webové oznámení vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v jeho závěru. 

4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

5. Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Oznámit pojistnou událost on-line