Oznámení prevence

Prevence

Jak postupovat při oznámení pojistné události 

 

1. Pojistnou událost nám oznamte po absolvování vybrané preventivní prohlídky zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámeni pojistné události - Prevence. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.

2. K formuláři přiložte kopii lékařského potvrzení o absolvování vybrané preventivní prohlídky.

Upozornění: Nárok na výplatu pojistného plnění vzniká každé 3 roky trvání pojištění. Vybranou preventivní prohlídku je nutné absolvovat vždy v tomto období.

3. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na PU-zivot@csobpoj.cz.

4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

Co je ještě důležité vědět...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.