Oznámení trvalých následků úrazu

Trvalé následky úrazu

Jak postupovat při oznámení pojistné události 

 

1. Pojistnou událost nám oznamte po úplném ustálení zdravotního stavu, nejpozději však ke 3 letům od úrazu zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Trvalé následky úrazu. O vyplnění objektivního nálezu požádejte svého odborného lékaře. Formulář si stáhněte níže dle zasažené části těla. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat. 

 

Jizvy v obličeji 

 

K vyplněnému formuláři přiložte kopie lékařských zpráv popisujících aktuální stav poškození, případně i aktuální fotografii jizvy. 

 

 

Poškození zubů

 

O vyplnění objektivního nálezu požádejte lékaře z oboru stomatologie. 

 

 

Omezení hybnosti kloubu

 

O vyplnění objektivního nálezu požádejte lékaře z oboru ortopedie, případně traumatologie nebo rehabilitace. 

 

 

 

Ostatní trvalé následky 

 

K vyplněnému formuláři přiložte kopie lékařských zpráv z průběhu léčení včetně lékařské zprávy popisující aktuální stav poškození. 

 

 

2. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na PU-zivot@csobpoj.cz.

3. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat. 

4. Nebude-li možné rozsah trvalých následků úrazu určit podle doložené zdravotnické dokumentace, bude vám na náklady pojistitele zajištěna zdravotní prohlídka u posudkového lékaře. 

 

Co je ještě důležité vědět?

 

V případě, že vás lékař odmítne vyšetřit a vyplnit objektivní nález, přiložte k formuláři kopie lékařských zpráv z průběhu léčení včetně lékařské zprávy popisující aktuální stav poškození.

Pokud nebude možné rozsah trvalých následků úrazu určit podle doložené zdravotnické dokumentace, bude vám na náklady pojistitele zajištěna zdravotní prohlídka u posudkového lékaře.

V případě, že vám vznikne nárok na pojistné plnění, můžete být následně vyzváni k identifikaci dle zákona č. 253/2008 Sb.