Oznámení úmrtí

Úmrtí

Jak postupovat při oznámení pojistné události 

 

  1. Pojistnou událost nám oznamte po vydání úmrtního listu on-line prostřednictvím webového oznámení.
  2. K oznámení připojte formulář Lékařská zpráva, o jehož vyplnění požádejte praktického lékaře, u kterého byla vedena zdravotnická dokumentace pojištěného. 
  3. K formuláři přiložte kopii úmrtního listu.
  4. Pokud není na pojistné smlouvě obmyšlená osoba určena konkrétně jménem, příjmením a datem narození nebo vztahem manžel/manželka, přiložte rozhodnutí o dědictví.
  5. Pokud byly okolností úmrtí šetřeny policií, doložte rozhodnutí v dané věci
  6. Veškeré podklady si připravte před tím, než začnete webové oznámení vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v jeho závěru. 
  7. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.
  8. Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Oznámit pojistnou událost on-line