Oznámení úmrtí

Úmrtí

Jak postupovat při oznámení pojistné události

  1. Pojistnou událost nám oznamte po vydání úmrtního listu zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Úmrtí. O vyplnění formuláře Lékařská zpráva požádejte praktického lékaře, u kterého byla vedena zdravotnická dokumentace pojištěného. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.
  2. K formuláři přiložte kopii úmrtního listu.
  3. Pokud není na pojistné smlouvě obmyšlená osoba určena konkrétně jménem, příjmením a datem narození nebo vztahem manžel/manželka, přiložte rozhodnutí o dědictví.
  4. Pokud byly okolnosti úmrtí šetřeny policií, doložte rozhodnutí v dané věci.
  5. Požadované podklady zašlete na PU-zivot@csobpoj.cz.
  6. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

Co je ještě důležité vědět

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů.

Pro urychlení vyřízení vaší pojistné události před odesláním oznámení, prosím, kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo navštivte nejbližší pobočku za účelem provedení identifikace. 

Pokud pojistnou událost oznamuje jiná než obmyšlená osoba nebo je obmyšlených osob více, je nutné pro každou z těchto osob doložit samostatný formulář Identifikace / kontrola klienta.