Oznámení vážné choroby

Vážná choroba

Jak postupovat při oznámení pojistné události 

 

  1. Pojistnou událost nám oznamte po potvrzení diagnózy zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Vážná choroba. O vyplnění formuláře Lékařská zpráva požádejte svého odborného lékaře. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.
    Upozornění: Veřejným příslibem ze dne 1. 2. 2018 došlo k rozšíření pojistného krytí v pojištění pro případ vážné choroby. Veřejný příslib se vztahuje na pojistné události vzniklé po tomto datu.

  2. K formuláři přiložte kopie lékařských zpráv s datem určení diagnózy.

  3. Požadované podklady zašlete na PU-zivot@csobpoj.cz.

  4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

Co je ještě důležité vědět...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Pro urychlení vyřízení vaší pojistné události před odesláním oznámení, prosím, kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo navštivte nejbližší pobočku za účelem provedení identifikace. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.