Oznámení vážné choroby

Vážná choroba

Jak postupovat při oznámení pojistné události 

 

  1. Pojistnou událost nám oznamte po potvrzení diagnózy prostřednictvím webového oznámení

  2. K oznámení připojte formulář Lékařská zpráva, o jehož vyplnění požádejte svého odborného lékaře. 

  3. K formuláři přiložte kopie lékařských zpráv s datem určení diagnózy.

  4. Veškeré podklady si připravte před tím, než začnete webové oznámení vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v jeho závěru.

  5. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

  6. Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů

Upozornění: Veřejným příslibem ze dne 1. 2. 2018 došlo k rozšíření pojistného krytí v pojištění pro případ vážné choroby. Veřejný příslib se vztahuje na pojistné události vzniklé po tomto datu.

Oznámit pojistnou událost on-line