Oznámení ztráty zaměstnání

Ztráta zaměstnání

Jak postupovat při oznámení pojistné události 

 

  1. Pojistnou událost nám oznamte on-line prostřednictvím webového oznámení
  2. K oznámení doložte kopii pracovní smlouvy nebo potvrzení od zaměstnavatele, že pracovní či služební poměr byl na dobu neurčitou. 
  3. K oznámení zároveň přiložte doklad o skončení pracovního či služebního poměru
  4. Dále připojte kopii dokladu o evidenci na úřadu práce a potvrzení přiznání dávek podpory v nezaměstnanosti (příp. potvrzení o čerpání dávek nemocenské nebo potvrzení o přiznání dávek na rekvalifikaci). 
  5. Veškeré podklady si připravte před tím, než začnete webové oznámení vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v jeho závěru.
  6. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat. 
  7. Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Oznámit pojistnou událost on-line