Oznámení ztráty zaměstnání

Ztráta zaměstnání

Jak postupovat při oznámení pojistné události 

 

  1. Pojistnou událost nám oznamte zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné událostí - Ztráta zaměstnání. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat. 
  2. Doložte nám kopii pracovní smlouvy nebo potvrzení od zaměstnavatele, že pracovní či služební poměr byl na dobu neurčitou. 
  3. Přiložte doklad o skončení pracovního či služebního poměru
  4. Dále připojte kopii dokladu o evidenci na úřadu práce a potvrzení přiznání dávek podpory v nezaměstnanosti (příp. potvrzení o čerpání dávek nemocenské nebo potvrzení o přiznání dávek na rekvalifikaci). 
  5. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na PU-zivot@csobpoj.cz.
  6. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat. 

Co je ještě důležité vědět...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů.

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.