Pojištěný

Pojištěný

Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. Tato osoba může i nemusí být pojistníkem tedy tím, kdo pojištění platí. V případě, že vznikne pojistná událost je ovšem osobou, která obdrží pojistné plnění.