Obrázek pozadí

Teď se stala škoda a potřebuji asistenci

(odtah, opravu na místě, ubytování, přepravu, jinou službu při řešení škody)

Linka pro odtah, opravy, náhradní přepravu, ubytování nebo jinou asistenci

Jak postupovat při dopravní nehodě

 1. Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla, oblečte si reflexní vestu a umístěte výstražný trojúhelník, atp.).    
 2. Je-li někdo zraněn, volejte záchranku - linka 155. Potřebujete-li jinou urgentní pomoc, volejte hasiče - linka 150 nebo policii - linka 158, popř. volejte univerzální tísňovou linku 112.     
 3. Život zachraňující úkony do příjezdu záchranky:
  zastavení silného krvácení - tlakový obvaz, prsty v ráně, výjimečně zaškrcovadlo, zakrytí pronikajícího poranění hrudníku, šetrné uvolnění dýchacích cest u zraněných v bezvědomí - šetrný záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti, rychlé zjištění stavu životních funkcí ostatních poraněných
  riziko udušení zapadlým kořenem jazyka - z úst odstranit volně ležící předměty, šetrně zaklonit hlavu, předsunout dolní čelist postiženého, v bezvědomí se zachovanými životními funkcemi uložit do stabilizované polohy, neobnoví-li se dýchání nebo je dýchání nenormální (lapavé dechy), je třeba zahájit oživování nepřímou srdeční masáží a dýcháním z plic do plic
  oživování (resuscitace) - zahájit nepřímou srdeční masáží, 30 stlačeními uprostřed hrudníku frekvencí 100/min, provést dva vdechy a pokračovat v r rytmu 30 stlačení hrudníku: 2 vdechy. Hrudník stlačovat do hloubky 4-5 cm, nemůže-li záchrance z nějakých důvodů provádět umělé vdechy, pak až do příjezdu zdravotnické záchranné služby provádí srdeční masáž frekvencí 100/min.
 4. Při nehodě v ČR volejte policii (linka 158) vždy, když:
  - došlo ke zranění osob
  - škoda na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) přesáhne 100 000 Kč
  - některý z účastníků nehody odmítne sepsat a podepsat záznam o dopravní nehodě na předepsaném formuláři,
  - došlo ke škodě na majetku třetí osoby, která na ní neměla účast (např. poškození zaparkovaného vozidla, sloupu veřejného osvětlení, svodidel atp.)
 5. Vyplňte záznam o dopravní nehodě nebo protokol s policií.
 6. Nahlaste škodu online, telefonicky nebo písemně.

 

Nahlásit škodu online

Další způsoby nahlášení škody