Obrázek pozadí

Teď se stala škoda a potřebuji asistenci

(odtah, opravu na místě, ubytování, přepravu, jinou službu při řešení škody)

Linka pro odtah, opravy, náhradní přepravu, ubytování nebo jinou asistenci

Jak postupovat při dopravní nehodě

 1. Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla, oblečte si reflexní vestu a umístěte výstražný trojúhelník, atp.).    
 2. Je-li někdo zraněn nebo potřebujete-li i jinou urgentní pomoc (hasiče, policii), volejte univerzální tísňovou linku 112.    
 3. Při nehodě v ČR volejte policii (linka 158) vždy když:
  - škoda na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) přesáhne 100 000 Kč,
  - některý z účastníků nehody odmítne sepsat a podepsat záznam o dopravní nehodě na předepsaném formuláři,
  - došlo ke škodě na majetku třetí osoby, která na ní neměla účast (např. poškození zaparkovaného vozidla, sloupu veřejného osvětlení, svodidel atp.).
 4. Pokud není nutné volat policii, doporučujeme místo nehody z různých úhlů vyfotografovat a eventuálně přeměřit, při nevyhnutelné manipulaci s vozidlem zakreslete na vozovku jeho polohu.
 5. Vyplňte záznam o dopravní nehodě.
 6. Nahlaste škodu online nebo telefonicky.

Nahlásit škodu online

Čekáte na opravu svého auta? Využijte možnosti půjčit si náhradní vozidlo v jedné z partnerských půjčoven (Czechocar CS, RPS Czech nebo J&J Rent Car Praha).

Ceník půjčovného za náhradní vozidlo