Obrázek pozadí

Teď se stala škoda a potřebuji asistenci

(odtah, opravu na místě, ubytování, přepravu, jinou službu při řešení škody)

Linka pro odtah, opravy, náhradní přepravu, ubytování nebo jinou asistenci

Jak postupovat při dopravní nehodě

 1. Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla, oblečte si reflexní vestu a umístěte výstražný trojúhelník, atp.).    
 2. Je-li někdo zraněn nebo potřebujete-li i jinou urgentní pomoc (hasiče, policii), volejte univerzální tísňovou linku 112.    
 3. Při nehodě v ČR volejte policii (linka 158) vždy když:
  - škoda na některém z vozidel (včetně přepravovaných věcí) přesáhne 100 000 Kč,
  - některý z účastníků nehody odmítne sepsat a podepsat záznam o dopravní nehodě na předepsaném formuláři,
  - došlo ke škodě na majetku třetí osoby, která na ní neměla účast (např. poškození zaparkovaného vozidla, sloupu veřejného osvětlení, svodidel atp.).
 4. Vyplňte záznam o dopravní nehodě nebo protokol s policií.
 5. Nahlaste škodu online, telefonicky nebo písemně.

Nahlásit škodu online Další způsoby nahlášení škody