Nepříjemná událost? Poradíme vám jak vše zvládnout.

Teď se stala škoda a potřebuji pomoc

Co dělat, když se přihodí něco nepříjemného?
Pokud jste klientem ČSOB Pojišťovny, obraťte se co nejdříve na naši asistenční službu:

Asistenční služba

466 100 777

V provozu NONSTOP

Pár rad jak postupovat

Dopravní nehoda - událost na vozidle

 

Co dělat po události

 

 • Zastavit vozidlo a zabezpečit místo nehody (zapnout varovná světla; obléct výstražnou vestu; umístit výstražný trojúhelník; pokud je vozidlo pojízdné, odstavit vozidlo na nejbližší bezpečné místo; apod.).

 • Při zranění osob přivolat záchrannou zdravotní službu – linka 155 a policii – linka 158 nebo tísňovou linku 112.

 • Při požáru nebo výbuchu přivolat hasiče – linka 150.

 • Při vandalismu, odcizení, případně jiném podezření ze spáchání trestného činu a nárazu cizího vozidla oznámit událost neprodleně policii – linka 158.

 • V případě události v zahraničí nebo při jakémkoliv dotazu k události kontaktovat vlastní asistenční službu, asistenci ČSOB Pojišťovny (non-stop) na tel. čísle 222 803 442 případně 466 100 777.
  Nepodepisovat dokumenty nebo texty, které nejste schopni bezpečně přeložit.

 • Vyfotit místo vzniku události a vzniklé poškození.

 • Vyplnit záznam o dopravní nehodě nebo protokol s policií.

 • S opravami počkat po prohlídce nebo po domluvě s pojišťovnou.

 • Oznámit událost pojišťovně.

 

Doporučujeme se vyhnout komunikaci se společnostmi zabývající se nehodovými službami. Tyto společnosti nebývají smluvními partnery ČSOB Pojišťovny, neznají rozsah poskytovaných služeb Vašeho pojištění. Případné náklady za využití nekrytých služeb budete muset uhradit z vlastních zdrojů.

 • K události mají účastníci nehody povinnost přivolat policii v případech:
   

  • kdy dojde ke zranění nebo usmrcení osob;

  • kdy škoda na některém z vozidel, včetně přepravovaných věcí, přesahuje 100 000 Kč;

  • pokud některý z účastníků nehody odmítá sepsání nebo podepsání záznamu o dopravní nehodě nebo se účastníci nehody nedohodnou na vině;

  • kdy dojde ke škodě na majetku třetí osoby – např. poškození zaparkovaného vozidla, oplocení rodinného domu, náraz do sloupu veřejného osvětlení, dále poškození pozemní komunikace, její součásti nebo příslušenství (dopravní značka, svodidla apod.), pokud dojde k poškození obecně prospěšného zařízení (zařízení na železničních přejezdech apod.) nebo k poškození životního prostředí (únik provozních kapalin apod.);

  • kdy účastníci nehody nejsou po nehodě schopni obnovit plynulost provozu;

  • události v zahraničí.


  Dále má účastník události povinnost přivolat policii je-li v souvislosti s nastalou událostí podezření ze spáchání trestného činu, správního deliktu nebo přestupku (např. při vandalismu nebo odcizení).

 • Při dopravní nehodě s více účastníky, u kterých není povinnost přivolat policii, mají účastníci nehody povinnost vyplnit a podepsat společný euro formulář „Záznam o dopravní nehodě“. 
  Při dopravní nehodě s více účastníky šetřené policií nechat „Záznam o dopravní nehodě“ potvrdit policií (policie dává razítko na zadní stranu formuláře).

Využití asistenční služby

 

V případě dopravní nehody v zahraničí i České republice, zajištění odtahu vozidla, případně dalších informací v souvislosti s dopravní nehodou, doporučujeme obracet se výhradně na vlastní asistenční službu - asistenci ČSOB Pojišťovny (non-stop) na tel. čísle +420 222 803 442, případně +420 466 100 777) nebo linku pomoci řidičům 1224 (1224 dostupné pouze z České republiky), kde jsou poskytnuty požadované informace, dále informace o rozsahu poskytovaných asistenčních služeb ke sjednanému pojištění, včetně jejich zprostředkování.

Událost z pojištění majetku

 

Co dělat po události

 

 • Zabránit vzniku dalších škod (např. zastavení přívodu vody, zavření oken, dočasné zakrytí apod.).

 • Vyfotit vzniklé poškození i příčinu (např. poškozené vodovodní potrubí) a sepsat rozsah poškození.

 • Po zdokumentování a sepsání rozsahu poškození se může začít s odstraňováním následků a úklidem.

 • S opravami neohrožující zdraví nebo majetek počkat do prohlídky pojišťovnou nebo po domluvě s pojišťovnou.

 • Při vandalismu, odcizení, případně jiném podezření ze spáchání trestného činu a nárazu cizího vozidla přivolat policii – linka 158.

 • Při požáru nebo výbuchu přivolat hasiče – linka 150.

 • Oznámit událost pojišťovně.

 • Při zabouchnutí dveří, havarijním stavu (instalatérského, elektrikářského apod.) využít asistenci ČSOB Pojišťovny (non-stop).

 • V případě jakýchkoliv dotazů kontaktovat asistenci ČSOB Pojišťovny (non-stop) nebo infolinku ČSOB Pojišťovny.

 

 


 

Využití asistenční služby

 

V případě potřeby pomoci s oznámením události; potřeby odemknutí dveří při jejich zabouchnutí nebo zamčení; havarijního stavu z oblasti elektrikářských, topenářských, instalatérských a kominických prací, deratizace, dezinsekce a čištění kanalizace; případně dalších informací v souvislosti s událostí, doporučujeme obracet se výhradně na asistenci ČSOB Pojišťovny (non stop) na tel. čísle +420 222 803 442, případně +420 466 100 777, kde jsou poskytnuty požadované informace, dále informace o rozsahu poskytovaných asistenčních služeb ke sjednanému pojištění, včetně jejich zprostředkování.

 

Událost v zahraničí

 

 • Kontaktovat asistenci ČSOB Pojišťovny (non-stop) na tel. čísle +420 222 803 442, případně +420 466 100 777.

 • Nikdy nepodepisovat dokumenty nebo texty, které nejste schopni přeložit.

 • Při vzniku větší škody nebo při podezření ze spáchání trestního činu přivolejte místní polici (událost na vozidle, z pojištění odpovědnosti, přepadení).

 • Při věcné škodě vyfotit místo vzniku události, vzniklé poškození a sepsat rozsah vzniklého poškození nebo ztráty.

 • Veškeré doklady související s událostí (faktury, lékařské zprávy, protokoly policie apod.) uschovat pro případ potřeby jejich doložení při šetření události.

 • Oznámit událost pojišťovně.

Dárková krabička

Chcete nahlásit škodu?

Pro nahlášení škodní události pokračujte zde.