Oznámení bolestného

Bolestné

Jak postupovat při oznámení pojistné události

  1. Pojistnou událost nám oznamte po stanovení diagnózy zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Bolestné. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat. K formuláři přiložte kopii lékařské zprávy jednoznačně potvrzující danou diagnózu
  2. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na PU-zivot@csobpoj.cz.
  3. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat. 

Co je ještě důležité vědět

 

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.