Oznámení hospitalizace

Hospitalizace

Jak postupovat při oznámení pojistné události 

 

1. Pojistnou události nám oznamte po ukončení hospitalizace prostřednictvím webového oznámení. K oznámení připojte kopii propouštěcí zprávy. Pokud došlo v průběhu hospitalizace k přeložení na jiné oddělení, doložte také kopii překladové zprávy. Pokud proběhla hospitalizace z důvodu porodu, je zapotřebí doložit zprávu o rodičce, nikoli zprávu o novorozenci. 

Upozornění: Pro účely stanovení počtu dní hospitalizace se její první den a její poslední den považují za jeden den hospitalizace. Denní dávka je započítána ve dvojnásobné výši za dny strávené hospitalizací na oddělení ARO nebo JIP. Pokud byla během hospitalizace provedena neodkladná operace, denní dávka je započítána ve dvojnásobné výši za každý den hospitalizace.

2. Veškeré podklady si připravte před tím, než začnete oznámení vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v jeho závěru.

3. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

4. Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů

Oznámit pojistnou událost on-line