Oznámení hospitalizace

Hospitalizace

Jak postupovat při oznámení pojistné události 

 

1. Pojistnou události nám oznamte po ukončení hospitalizace prostřednictvím webového oznámení. K oznámení připojte kopii propouštěcí zprávy. Pokud došlo v průběhu hospitalizace k přeložení na jiné oddělení, doložte také kopii překladové zprávy. Pokud proběhla hospitalizace z důvodu porodu, je zapotřebí doložit zprávu o rodičce, nikoli zprávu o novorozenci. 

Upozornění: Pro účely stanovení počtu dní hospitalizace se její první den a její poslední den považují za jeden den hospitalizace. Denní dávka je započítána ve dvojnásobné výši za dny strávené hospitalizací na oddělení ARO nebo JIP. Pokud byla během hospitalizace provedena neodkladná operace, denní dávka je započítána ve dvojnásobné výši za každý den hospitalizace.

2. Veškeré podklady si připravte před tím, než začnete oznámení vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v jeho závěru.

3. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

Oznámit pojistnou událost on-line

Co je ještě důležité vědět...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

Chcete se zeptat nebo přiložit dokumenty k již nahlášené události?

Využijte on-line formulář zde.