Oznámení hospitalizace

Hospitalizace

Jak postupovat při oznámení pojistné události 

 

1. Pojistnou událost nám oznamte po ukončení hospitalizace zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámeni pojistné události - Hospitalizace. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat.

2. K formuláři přiložte kopii propouštěcí zprávy. Pokud došlo v průběhu hospitalizace k přeložení na jiné oddělení, doložte také kopii překladové zprávy. Pokud proběhla hospitalizace z důvodu porodu, je zapotřebí doložit zprávu o rodičce, nikoli zprávu o novorozenci. 

Upozornění: Pro účely stanovení počtu dní hospitalizace se její první den a její poslední den považují za jeden den hospitalizace. Denní dávka je započítána ve dvojnásobné výši za dny strávené hospitalizací na oddělení ARO nebo JIP. Pokud byla během hospitalizace provedena neodkladná operace, denní dávka je započítána ve dvojnásobné výši za každý den hospitalizace.

3. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na PU-zivot@csobpoj.cz nebo na adresu ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.

4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

Co je ještě důležité vědět...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.