Oznámení pracovní neschopnosti

Pracovní neschopnost

Jak postupovat při oznámení pojistné události

 

1. Pojistnou událost nám prosím oznamte bez zbytečného odkladu prostřednictvím webového oznámení.

2. Posouzení pojistné události probíhá na základě formuláře Lékařská zpráva. Lékařskou zprávu nám doložte dle zvolené varianty výplaty pojistného plnění:

JEDNORÁZOVÁ VÝPLATA - Výplatu obdržíte po skončení vaší pracovní neschopnosti.  Formulář Lékařská zpráva nám doložíte až po ukončení pracovní neschopnosti.

PRAVIDELNÁ VÝPLATA - Pojistné plnění budete dostávat pravidelně v průběhu vašeho léčení. Formulář Lékařská zpráva nám přiložte k webovému oznámení. Lékařskou zprávu nám pak dokládejte každý měsíc trvání pracovní neschopnosti.

Upozornění: Vyplnění lékařské zprávy bývá zpoplatněno. Pojistitel tyto náklady neproplácí. V případě, že pracovní neschopnost byla vystavena pro úraz, postačí doložit kopie lékařských zpráv z průběhu léčení spolu s kopií tzv. neschopenky. Pokud nemáte kopii tzv. neschopenky k dispozici, doložte formulář Lékařská zpráva. 

 

3. Veškeré podklady si připravte před tím, než začnete webové oznámení vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v jeho závěru. 

4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.

5. Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů.

Upozornění: V případech, kdy je pracovní neschopnost delší, než je pro danou diagnózu obvyklé (vzhledem ke standardu léčení dané diagnózy) a tato délka není v doručené zdravotní dokumentaci odůvodněna, stanovuje konečný počet dní pojistitel ve spolupráci se smluvním lékařem.

 

 

Oznámit pojistnou událost on-line

Jak doložit trvání nebo ukončení pracovní neschopnosti

 

1. Trvání nebo ukončení pracovní neschopnosti nám oznamte on-line prostřednictvím webového oznámení

2. K oznámení připojte formulář Lékařská zpráva. V případě, že pracovní neschopnost byla vystavena pro úraz, postačí doložit kopie lékařských zpráv z průběhu léčení spolu s kopií tzv. neschopenky. Pokud nemáte kopii tzv. neschopenky k dispozici, doložte formulář Lékařská zpráva.

Doložit trvání nebo ukončení pracovní neschopnosti