Oznámení pojistné události - pracovní neschopnost

Oznámení pojistné události - Pracovní neschopnost

Pro oznámení si připravte:

 

  • číslo pojistné smlouvy
  • průkaz totožnosti
  • číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění
  • formulář Lékařská zpráva (v případě pravidelné výplaty pojistného plnění) a neschopenku

       Podklady nahrajte na konci webového oznámení.

Údaje o pojistné smlouvě

Zadejte číslo pojistné smlouvy, ze které chcete uplatnit nárok na pojistné plnění. Pomocí tlačítka "+" můžete uvést i více smluv.

Základní údaje o pojištěném

Vyplňte prosím údaje osoby, která byla v pracovní neschopnosti.

Kontaktní údaje

Další údaje o pojištěném

Adresa zaměstnavetele

Adresa místa podnikání

         Kdo je politicky exponovaná osoba?

Průkaz totožnosti

Občanský průkaz

Oznamovatel

Osoba, která oznamuje pojistnou událost. Pokud událost oznamuje jiná osoba než pojištěný, prosíme odznačte následující pole a vyplňte údaje.

Doložte plnou moc.

Základní údaje o oznamovateli

Vyplňte prosím údaje osoby, která oznamuje pracovní neschopnost za pojištěného.

Kontaktní údaje

Další údaje o oznamovateli

Průkaz totožnosti oznamovatele

Občanský průkaz

Údaje o pracovní neschopnosti

Zvolte možnost

Údaje o nemoci

Údaje o úrazu

Doložte rozhodnutí v dané věci.

Kam máme zaslat pojistné plnění?

Doklady

Celková velikost všech nahraných souborů nesmí přesáhnout 10 MB.

Včetně překladových zpráv, pokud byly vystaveny. K nahrání dalšího dokumentu použijte tlačítko "+".
Např. neschopenku, plnou moc, rozhodnutí Policie ČR atd. K nahrání dalšího dokumentu použijte tlačítko "+".

Před odesláním oznámení se, prosím, seznamte s níže uvedenými Souhlasy a Prohlášením.

V souvislosti s oznámením pracovní neschopnosti