Informace k nahlášení pojistné události ze životního pojištění - úraz

Úraz

Jak postupovat při oznámení pojistné události 

 

1. Pojistnou událost nám oznamte po ukončení léčení vašeho úrazu zasláním kompletně vyplněného formuláře Oznámení pojistné události - Úraz. Formulář si stáhněte níže. Údaje můžete vyplňovat elektronicky, formulář však nezapomeňte podepsat. K formuláři přiložte kopii veškeré zdravotnické dokumentace z průběhu léčení vašeho úrazu, a to včetně lékařské zprávy z prvního a posledního ošetření

Upozornění: Pojistné plnění z pojištění pro případ úrazu je vypláceno za prokázanou dobu léčení úrazu, maximálně však do limitu stanoveného v příslušné oceňovací tabulce.

2. Pokud došlo k úrazu při výkonu povolání, doložte nám kopii záznamu o pracovním úrazu.

3. A to je vše. Teď už stačí požadované podklady zaslat na PU-zivot@csobpoj.cz nebo na adresu
ČSOB Pojišťovna, a.s., Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice.

4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat. 

Co je ještě důležité vědět...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Pokud v důsledku úrazu uplatňujete současně nárok na pojistné plnění z pojištění hospitalizace, není nutné vyplňovat zvláštní formulář Oznámení pojistné události - Hospitalizace. Stačí, když k formuláři Oznámení pojistné události - Úraz přiložíte kopii propouštěcí zprávy. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.