Informace k nahlášení pojistné události ze životního pojištění - úraz

Úraz

Jak postupovat při oznámení pojistné události 

 

1. Pojistnou událost nám oznamte po ukončení léčení vašeho úrazu prostřednictvím webového oznámení. K oznámení připojte kopii veškeré zdravotnické dokumentace z průběhu léčení vašeho úrazu, a to včetně lékařské zprávy z prvního a posledního ošetření

Upozornění: Pojistné plnění z pojištění pro případ úrazu je vypláceno za prokázanou dobu léčení  úrazu, maximálně však do limitu stanoveného v příslušné oceňovací tabulce.

2. Pokud došlo k úrazu při výkonu povolání, doložte nám kopii záznamu o pracovním úrazu.

3. Veškeré podklady si připravte před tím, než začnete webové oznámení vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v jeho závěru. 

4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.  

5. Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů

Oznámit pojistnou událost on-line