Informace k nahlášení pojistné události ze životního pojištění - úraz

Úraz

Jak postupovat při oznámení pojistné události 

 

1. Pojistnou událost nám oznamte po ukončení léčení vašeho úrazu prostřednictvím webového oznámení. K oznámení připojte kopii veškeré zdravotnické dokumentace z průběhu léčení vašeho úrazu, a to včetně lékařské zprávy z prvního a posledního ošetření

Upozornění: Pojistné plnění z pojištění pro případ úrazu je vypláceno za prokázanou dobu léčení  úrazu, maximálně však do limitu stanoveného v příslušné oceňovací tabulce.

2. Pokud došlo k úrazu při výkonu povolání, doložte nám kopii záznamu o pracovním úrazu.

3. Veškeré podklady si připravte před tím, než začnete webové oznámení vyplňovat. Podklady budete mít možnost vložit v jeho závěru. 

4. Pokud vyhodnotíme, že k vyřízení vaší pojistné události potřebujeme doplňující podklady, budeme vás kontaktovat.  

Oznámit pojistnou událost on-line

Co je ještě důležité vědět...

Po doložení veškerých požadovaných podkladů obvykle vyřídíme vaši pojistnou událost do 10 dnů. 

Pokud v důsledku úrazu uplatňujete současně nárok na pojistné plnění z pojištění hospitalizace, není nutné vyplňovat zvláštní formulář Oznámení pojistné události - Hospitalizace. Stačí, když k formuláři Oznámení pojistné události - Úraz přiložíte kopii propouštěcí zprávy. 

Upozornění: Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018, je nutné, aby pojištěný pojistiteli udělil souhlas se zpracováním údajů o svém zdravotním stavu. Udělení souhlasu je dobrovolné a lze ho kdykoli odvolat. Jeho odvolání nebo neudělení však může vést ke ztížení šetření pojistné události nebo toto šetření pojistitele znemožnit, což může ovlivnit případnou výplatu pojistného plnění.

Chcete se zeptat nebo přiložit dokumenty k již nahlášené události?

Využijte on-line formulář zde.