Potvrzení o trvání nebo ukončení pracovní neschopnosti

Potvrzení o trvání nebo ukončení pracovní neschopnosti

Pro oznámení si připravte:

 

V případě, že pracovní neschopnost byla vystavena pro úraz, postačí doložit kopie lékařských zpráv z průběhu léčení spolu s kopií, tzv. neschopenky. Pokud nemáte kopii tzv. neschopenky k dispozici, doložte formulář Lékařská zpráva.

Prosím doložte lékařem vyplněný formulář Lékařská zpráva.

Prosím doložte kopie lékařských zpráv z průběhu léčení a kopii neschopenky.

Např. pracovní neschopnost byla vystavena pro zlomeninu prstu, ale v průběhu léčení jste dostal/a chřipku, čímž se trvání pracovní neschopnosti prodloužilo.

Doklady

Celková velikost všech nahraných souborů nesmí přesáhnout 10 MB.

V případě, že pracovní neschopnost byla vystavena pro úraz, postačí doložit kopie lékařských zpráv z průběhu léčení spolu s kopií tzv. neschopenky. Pokud nemáte kopii tzv. neschopenky k dispozici, doložte formulář Lékařská zpráva.
K nahrání dalšího dokumentu použijte tlačítko "+".
Např. neschopenku, plnou moc, rozhodnutí Policie ČR atd. K nahrání dalšího dokumentu použijte tlačítko "+".