Obrázek pozadí

Postup likvidace škody z pojištění Best Doctors

Oznámili jste škodnou událost a nyní nevíte, co bude následovat? Níže se dozvíte, co bude následovat, abyste byli s likvidací spokojeni.

Jak řešíme nahlášenou událost

  1. Pojistné plnění řešíme ve spolupráci se společností Best Doctors, která zajišťuje poskytnutí lékařské péče.
  2. Veškeré náklady, které vznikly v souvislosti s léčbou (včetně cesty a pobytu pojištěného a osoby blízké) uhradíme přímo společnosti Best Doctors. Vy se tak nemusíte o nic starat.
  3. Podmínkou proplacení je, že pojištěný postupoval v souladu s pokyny společnosti Best Doctors.