Pojištění auta rychle ✅ online 20% sleva od ČSOB Pojišťovny

Pojištění auta / vozidla

Díky pojištění vozidel od ČSOB Pojišťovny se budete cítit na silnicích v bezpečí.

Proč byste měli mít pojištění auta od ČSOB Pojišťovny?
 

 Vysoké limity povinného ručení až do výše 200 mil. Kč
 Nabízíme GAP u havarijního pojištění po dobu 5 let
 V povinném ručení (Premiant) kryjeme také škody na vašem vozidle
 Rozsáhlé asistenční služby 24 hodin denně
 Sleva až 20 % při on-line sjednání

Povinné ručení

Vysoké limity, nadstandardní asistenční služby a další doplňková připojištění, se kterými se budete cítit na silnicích v bezpečí.

 

Při on-line sjednání sleva 20 %!

Více informací

Havarijní pojištění

 

Kvalitní havarijní pojištění ochrání vaše auto na cestách i zaparkované před domem.

 

Při on-line sjednání sleva 20 %!

Více informací

Komplexní pojištění vozidla

Nemůžete si dovolit zůstat bez auta? V tom případě si určitě sjednejte komplexní pojištění vašeho vozidla.

 

Při on-line sjednání sleva 20 %!

Více informací

Co od nás získáte díky pojištění vozidla?

 • Vysoké limity až do výše 200 mil. Kč

  Limit povinného ručení se vztahuje nejen na škody třetím osobám, ale i na vaše spolujezdce.

 • Asistenční služby

  nejen při nehodě, ale také při poruše vašeho vozidla a to jak v ČR, tak i v zahraničí.

 • Kryjeme i škody na vašem vozidle

  Pokud si sjednáte variantu PREMIANT u povinného ručení, máte pojištěny také škody na vašem vozidle do výše 10 000 Kč.

Pojištění auta s 20% slevou

 

Potřebujete pojistit auto nebo motorku? Využijte možnosti získat pojištění auta online nyní se speciální slevou 20 %. Pojistka na auto představuje vaši ochranu před finančními následky případné nehody. Autopojištění zahrnuje jak zákonné pojištění auta neboli povinné ručení, tak havarijní pojištění. Vše můžete mít v jednom balíčku.

 

Povinné ručení neboli pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je ze zákona povinné pojištění vozidla. Jeho účelem je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla provozem vozidla způsobena újma. Toto pojištění auta musíte uzavřít pro každé motorové vozidlo, které se ocitne na pozemní komunikaci a může tím pádem způsobit dopravní nehodu. V takovém případě platí škodu pojišťovna, a to do výše sjednaného limitu pojistného plnění. Za sjednání povinného ručení odpovídá od 1. 4. 2024 provozovatel vozidla, který je uveden ve Velkém technickém průkazu vozidla nebo nově v Osvědčení o registraci vozidla. Doposud za sjednání odpovídal vlastník vozidla, avšak Novelou zákona o pojištění vozidla z provozu vozidla přešla tato povinnost právě na provozovatele.

 

Havarijní pojištění představuje dobrovolné pojištění vozu, ze kterého vám v případě nehody uhradíme škodu vzniklou na vašem vozidle. Vztahuje se také na situace, když zaviníte nehodu, při které dojde k poškození pouze vašeho vozidla. Dále také, pokud vám někdo vůz odcizí nebo poškodí (byť by šlo jen o ulomené zrcátko) nebo potká-li vaše vozidlo živelní událost, jako jsou kroupy, povodeň, vichřice apod. Samozřejmostí jsou také asistenční služby.

 

Komplexní pojištění vozidla zahrnující obě pojistky na auto si můžete sjednat online z pohodlí domova.

Pojištění vozidla – cena

 

Cena pojištění automobilu se odvíjí od několika faktorů. Mezi ty základní, které ovlivňují výslednou cenu pojištění vozidla, patří zejména technické parametry vozidla (např. značka a typ auta nebo objem motoru) a také profil pojistníka, přičemž se přihlíží zejména k jeho bydlišti a věku. Do ceny pojištění se promítají také nasbírané bonusy a malusy pojistníka. Bonusy cenu snižují a malusy naopak zvyšují. Online pojištění vozidla vám zajistí slevu 20 %.

 

Co ovlivňuje cenu pojistky na auto?

 

 • Technické parametry vozidla:
  • druh vozidla,
  • výkon motoru,
  • objem válců,
  • hmotnost vozidla,
  • stáří vozidla,
  • způsob užívání vozidla.

 

Z hlediska výkonu, objemu i hmotnosti auta platí, že čím vyšší/větší, tím vyšší bude i cena pojištění auta.

 

 • Osobní profil pojistníka:
  • věk,
  • typ klienta (soukromá/právnická osoba, podnikatel),
  • bydliště,
  • historie (bonusy a malusy),
  • frekvence placení pojistného.

 

Zejména bydliště a věk v tomto případě mohou pojistné zvyšovat, a to kvůli vyššímu riziku nehodovosti. Například mladý, nezkušený řidič z Prahy bude patřit do rizikovější skupiny než řidič, který má naježděno tisíce kilometrů a bydlí na Vysočině.

 

Kromě výše zmíněného se do ceny pojištění promítnou také další vybraná připojištění. Cenu havarijního pojištění pak ovlivňují i vybraná rizika či zvolená výše spoluúčasti (tj. jakou měrou se na náhradě škod bude podílet klient).

Vše, co potřebujete vědět o pojištění vozidla

 • Povinné ručení (neboli pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla) musí uzavřít každý majitel nebo spolumajitel  vozidla registrovaného nebo provozovaného v ČR.  Z tohoto pojištění jsou primárně hrazeny újmy, které řidič vozidla způsobí na cestách jiným osobám na zdraví  a majetku.  

  Zaviněné škody na zdraví 

  Limity plnění se vztahují na každého zraněného nebo usmrceného při zaviněné dopravní nehodě zvlášť. 

  Vybrat si můžete ze tří limitů pojistného plnění:

  • 50 mil. Kč - varianta STANDARD

  • 100 mil. Kč  - varianta DOMINANT

  • 200 mil. Kč - varianta PREMIANT

  Zaviněné škody na majetku 

  Co se týče škody na majetku, zde je kromě přímé škody na vozidlech a majetku poškozených zahrnuta také náhrada za ušlý zisk. Limit plnění se týká celkové újmy bez ohledu na počet poškozených.

  Vybrat si můžete ze tří limitů pojistného plnění:

  • 50 mil. Kč - varianta STANDARD

  • 100 mil. Kč  - varianta DOMINANT

  • 200 mil. Kč - varianta PREMIANT

 • NOVINKA: Nadstandardní asistenci nově nabízíme i pro motorky!

  Oprava na místě nebo odtah vozidla  při jakékoli poruše nebo nehodě vozidla 

  V případě mechanické poruchy, dopravní nehody, zásahu cizí osoby nebo živelní události zorganizujeme a uhradíme opravu vozidla, popř. odtah vozidla do nejbližší opravny, či odtah do nejbližší úschovny do limitu 2000 Kč v ČR nebo 150 EUR v zahraničí. Tyto limity si můžete navýšit až na 7000 Kč pro ČR a 450 EUR pro zahraničí.

  Náhradní doprava nebo ubytování při jakékoli poruše nebo nehodě

  V případě mechanické poruchy, dopravní nehody, zásahu cizí osoby nebo živelní události zorganizujeme a uhradíme ubytování posádky vozidla na dobu max. 2 nocí v celkové hodnotě 3 000 Kč v ČR nebo 160 EUR v zahraničí. Tyto limity si můžete za úhradu navýšit až na 3 noci, max. do výše 9 600 Kč pro ČR a 460 EUR pro zahraničí. 

  Případně zorganizujeme a uhradíme návrat posádky vozidla do místa bydliště nebo k pokračování v cestě jiným dopravním prostředkem - zapůjčení osobního automobilu po dobu max. 24 hodin v ČR nebo 48 hodin v zahraničí, vlak II. třídy nebo taxi v celkové hodnotě 3 000 Kč. 

  Další výhody asistenčních služeb

  Asistenční služby dále oceníte v situacích, kdy: 

  • ztratíte klíče od vozidla – zorganizujeme a uhradíme otevření dveří, případně výměnu zámku do limitu 2000 Kč (ČR) / 150 EUR (ZAH).

  • při defektu pneumatik 

  • zaměníte palivo v nádrži 

  • vám dojde palivo v nádrži 

  Při cestách do zahraničí vám asistenční služby navíc zajistí: 

  • vyslání náhradního řidiče – pokud jste hospitalizován v důsledku dopravní nehody

  • převoz vozidla do ČR – pokud je vozidlo v zahraničí z důvodu mechanické poruchy nebo po nehodě nepojízdné déle než 7 dnů, zorganizujeme převoz vozidla do vlasti

  • vyřazení vozidla z evidence a jeho sešrotování  - pokud by náklady na opravu v zahraničí byly vyšší než tržní hodnota vozidla v ČR, zorganizujeme vše potřebné k likvidaci vozidla a k vypořádání vlastnických práv

  • doručení náhradních dílů pro opravu – pokud by v zahraničí nebylo možné obstarat náhradní díly pro opravu vozidla, zajistíme vám doručení náhradních dílů do příslušné opravny nebo na mezinárodní letiště, které je nejblíže k místu asistenční události.

  • pomoc ve finanční tísni, předání vzkazu blízké osobě – pokud se v důsledku mechanické poruchy nebo nehody ocitnete ve finanční tísni, poskytneme vám na opravu vozidla půjčku do výše 500 EUR, za předpokladu složení zálohy či řádně zajištěné záruky.

 • Pokud si zvolíte nejvyšší variantu havarijního pojištění Premiant a současně je vaše osobní vozidlo v provozu maximálně 2 roky, garantujeme vám v případě zničení vozidla vyplacení pojistné částky, která se rovná pořizovací ceně nového vozidla. Jedná se o takzvaný GAP (= garance ceny vozidla), který platí do 5 let stáří vozidla.

  Ve všech ostatních případech vám v případě zničení vozidla vyplatíme obvyklou cenu vozidla v době nehody. Tedy částku, za kterou byste vozidlo stejné značky a stáří mohli koupit.

 • Pokud sjednáváte havarijní pojištění, popř. doplňkové pojištění proti odcizení (k povinnému ručení), je vždy potřeba absolvovat prohlídku vozidla a zajištění fotodokumentace k vozidlu. Pokud pojištění vyžadující prohlídku vozu sjednáváte online, bude vás kontaktovat náš mobilní technik, který s vámi prohlídku vozidla vyřeší.

 • Než usednete za volant a vydáte se na silnici, potřebujete povinné pojištění auta. K pojištění auta u ČSOB Pojišťovny potřebujete znát několik údajů:

  • SPZ vozidla,
  • technické údaje vozidla,
  • vaše osobní údaje.

  Všechny údaje týkající se vozidla najdete uvedené ve velkém technickém průkazu. Vše lze vyřídit online, stačí do formuláře vyplnit příslušné údaje a provést výpočet pojištění vozidla. Následně si promyslete, která doplňková připojištění zvolíte, výši pojistných limitů (u povinného ručení jsou zákonem stanoveny minimální pojistné limity na 35 milionů korun na škody na majetku i na škody na zdraví) a výši spoluúčasti.

  Nakonec zvolte frekvenci plateb a vše potvrďte. Následně postupujte podle pokynů a počkejte na e-mail potvrzující sjednání pojištění.

  K povinnému ručení získáte také zelenou kartu (od 1. 7. 2020 platí rovněž bílá, kterou si můžete vytisknout, nemusíte tak čekat na originál) – osvědčení o platném pojištění. Zelená karta obsahuje také soupis zemí, ve kterých platí povinné ručení uzavřené v České republice. U povinného ručení je seznam zemí jednotný pro EU, u havarijního pojištění se liší podle jednotlivých pojišťoven a najdete ho ve smlouvě nebo vám ho rádi sdělíme na zákaznické lince či na kterékoliv pobočce.

 • Půjčili jste si auto nebo do vás někdo naboural a vy potřebujete zjistit, jestli má auto sjednané povinné ručení? Existenci pojištění zjistíte v databázi České kanceláře pojistitelů (ČKP). Informační středisko pro poškozené funguje na základě vyhledávání podle SPZ. Stačí vložit registrační značku (SPZ) a zadat vyhledávání. Za pár vteřin se dozvíte, zda je vozidlo pojištěné a zda je jeho povinné ručení platné. Kromě toho také zjistíte tovární značku auta, údaje o pojistiteli a počátek pojištění.

  Nenašli jste žádné údaje?

  Zkontrolujte správnost SPZ. Pokud máte všechny údaje správně, a stále nevíte, zda je vozidlo pojištěné, kontaktujte pojišťovnu.

  V případě, že potřebujete zkontrolovat nebo zjistit údaje o svém vozidle, ale nic jste nenašli, je možné, že jsou v pojistné smlouvě uvedeny chybné údaje, a vozidlo tak působí jako nepojištěné. Nejčastější příčinou může být například změna registrační značky či výměna technického průkazu za nový. Obraťte se proto na pojišťovnu a požádejte o kontrolu a potvrzení, že byla vaše smlouva nahlášena ČKP.

  Co z SPZ nezjistíte?

  Při vyhledávání, zda je auto pojištěné, nelze zjistit údaje pojistníka (majitele vozidla). Jde o citlivé údaje, které spadají pod ochranu osobních údajů, a přístup k nim má pouze pojišťovna, policie a příslušné úřady.

 • Zajištění odtahu vozidla ze zahraničí do ČR je součástí asistenčních služeb. Asistenční služby jsou součástí povinného i havarijního pojištění s limitem 2000 Kč v ČR nebo 150 EUR v zahraničí. Pokud máte sjednané komplexní pojištění vozidla, tyto limity se sčítají – tedy 4000 Kč v ČR a 300 EUR v zahraničí. Pokud však cestujete do zahraničí často, nebo si myslíte, že by vám limit nestačil, doporučujeme si sjednat bezlimitní asistenční služby.

 • Půjčili jste si auto nebo do vás někdo naboural a vy potřebujete zjistit, jestli má auto sjednané povinné ručení? Existenci pojištění zjistíte v databázi České kanceláře pojistitelů (ČKP). Informační středisko pro poškozené funguje na základě vyhledávání podle SPZ. Stačí vložit registrační značku (SPZ) a zadat vyhledávání. Za pár vteřin se dozvíte, zda je vozidlo pojištěné a zda je jeho povinné ručení platné. Kromě toho také zjistíte tovární značku auta, údaje o pojistiteli a počátek pojištění.

  Nenašli jste žádné údaje?

  Zkontrolujte správnost SPZ. Pokud máte všechny údaje správně, a stále nevíte, zda je vozidlo pojištěné, kontaktujte pojišťovnu.

  V případě, že potřebujete zkontrolovat nebo zjistit údaje o svém vozidle, ale nic jste nenašli, je možné, že jsou v pojistné smlouvě uvedeny chybné údaje, a vozidlo tak působí jako nepojištěné. Nejčastější příčinou může být například změna registrační značky či výměna technického průkazu za nový. Obraťte se proto na pojišťovnu a požádejte o kontrolu a potvrzení, že byla vaše smlouva nahlášena ČKP.

  Co z SPZ nezjistíte?

  Při vyhledávání, zda je auto pojištěné, nelze zjistit údaje pojistníka (majitele vozidla). Jde o citlivé údaje, které spadají pod ochranu osobních údajů, a přístup k nim má pouze pojišťovna, policie a příslušné úřady.

 • Posouzení, zda máte nejlepší pojištění svého vozidla je velmi individuální. Každému záleží na jiných faktorech pojištění. Někomu záleží především na kvalitě pojistné ochrany – tedy jaká rizika má zahrnuta a s jakým limitem. Pro jiného může být rozhodujícím faktorem hodnocení cena pojištění.  Tedy zeptejte se sami sebe, co je pro vás nejdůležitější? Podle toho si můžete zhodnotit, zda máte to nejlepší pojištění auta.

 • Ano, pro obytné vozy lze sjednat povinné ručení. Havarijní pojištění lze sjednat jen pro obytné vozy s hmotností do 3,5t.

 • Ano – asistenční služby, které jsou součástí povinného i havarijního pojištění platí v případě havárie nebo poruchy vozidla.

Mám zájem o pojištění

Zanechte nám kontakt a do 60 minut se vám ozveme s nabídkou pojištění (platí pro pracovní dny).
Pokud jste klient a chcete spravovat vaši smlouvu, klikněte zde.
Na uvedený kontakt se vám budeme pokoušet dovolat během následujících 14 dnů, poté vaše údaje smažeme.

 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
Dárková krabička

Stala se vám škoda na silnici?