Pojištění auta online a rychle ✅ sleva 20 %

Pojištění vozidel

Spočítejte si se slevou 20 %

Co získáte od nás?

Vysoké limity až do výše 200 mil. Kč

Vztahuje se nejen na škody třetím osobám, ale i na vaše spolujezdce.

Asistenční služby

nejen při nehodě, ale také při poruše vašeho vozidla a to jak v ČR, tak i v zahraničí.

Kryjeme i škody na vašem vozidle

Pokud si sjednáte variantu PREMIANT, máte pojištěny také škody na vašem vozidle do výše 10 000 Kč.

Pojistka na auto s 20% slevou

 

Potřebujete pojistit auto nebo motorku? Využijte možnosti získat pojištění na auto nyní se speciální slevou 20 %. Pojistka na auto představuje vaši ochranu před finančními následky případné nehody. Autopojištění zahrnuje jak zákonné pojištění auta čili povinné ručení, tak havarijní pojištění. Vše v jednom balíčku.

 

Povinné ručení patří mezi povinná pojištění odpovědnosti, protože chrání zdraví a majetek třetích osob, jimž byla provozem vozidla způsobena újma. Povinnost si jej sjednat vzniká v okamžiku nákupu automobilu, proto byste měli dopředu vědět, kde chcete auto pojistit. Toto pojištění auta musíte uzavřít pro každé motorové vozidlo, které se ocitne na pozemní komunikaci a může tím pádem způsobit dopravní nehodu. V takovém případě platí škodu pojišťovna, a to do výše sjednaného limitu pojistného plnění.

 

Havarijní pojištění představuje dobrovolné pojištění vozidla, ze kterého vám v případě nehody uhradíme škodu vzniklou na vašem vozidle. Vztahuje se také na situace, kdy zaviníte nehodu, při které dojde k poškození vašeho vozidla, kdy vám někdo vůz odcizí nebo poškodí (byť by šlo jen o ulomené zrcátko) nebo potká-li vaše vozidlo živelní událost, jako jsou kroupy, povodeň, vichřice apod. Samozřejmostí jsou také asistenční služby. Takže když vám vaše auto vypoví službu, pojišťovna zajistí jeho odtah a bezpečně vás dopraví domů.

 

Komplexní pojištění vozidla zahrnující obě pojistky na auto si můžete sjednat online z pohodlí domova.

Pojištění auta – cena

 

Cena pojištění auta se odvíjí od několika faktorů, které jsou u obou pojištění téměř stejné.

Mezi základní faktory, které ovlivňují výslednou výši pojistného, patří zejména technické parametry vozidla, jako je značka a typ nebo objem motoru, a také profil pojistníka, přičemž se přihlíží zejména k bydlišti a věku. Do ceny pojištění se promítnou také nasbírané bonusy a malusy, které cenu pojistného zvyšují, případně naopak snižují.

 

Co ovlivňuje cenu pojistky na auto?

 

 • Technické parametry vozidla:
  • druh vozidla,
  • výkon motoru,
  • objem válců,
  • hmotnost vozidla,
  • stáří vozidla,
  • způsob užívání vozidla.

 

Z hlediska výkonu, objemu i hmotnosti auta platí, že čím vyšší/větší, tím vyšší bude i cena pojištění auta.

 

 • Osobní profil pojistníka:
  • věk,
  • typ klienta (soukromá/právnická osoba, podnikatel),
  • bydliště,
  • historie (bonusy a malusy),
  • frekvence placení pojistného.

 

Zejména bydliště a věk v tomto případě mohou pojistné zvyšovat, a to kvůli vyššímu riziku nehodovosti. Typicky například mladý, nezkušený řidič z Prahy bude patřit do rizikovější skupiny než řidič, který má naježděno tisíce kilometrů a bydlí na Vysočině.

 

Kromě výše zmíněného se do ceny pojištění promítnou také další vybraná připojištění. Cenu havarijního pojištění pak ovlivňují i vybraná rizika či zvolená výše spoluúčasti (tj. jakou měrou se na náhradě škod bude podílet klient).

Vše, co potřebujete vědět o pojištění vozidla

Povinné ručení (neboli pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla) musí uzavřít každý majitel nebo spolumajitel  vozidla registrovaného nebo provozovaného v ČR.  Z tohoto pojištění jsou primárně hrazeny újmy, které řidič vozidla způsobí na cestách jiným osobám na zdraví  a majetku.  

 

Zaviněné škody na zdraví 

Limity plnění se vztahují na každého zraněného nebo usmrceného při zaviněné dopravní nehodě zvlášť. 

Vybrat si můžete ze tří limitů pojistného plnění:

 • 44 mil. Kč - varianta STANDARD

 • 100 mil. Kč  - varianta DOMINANT

 • 200 mil. Kč - varianta PREMIANT

 

Zaviněné škody na majetku 

Co se týče škody na majetku, zde je kromě přímé škody na vozidlech a majetku poškozených zahrnuta také náhrada za ušlý zisk. Limit plnění se týká celkové újmy bez ohledu na počet poškozených.

Vybrat si můžete ze tří limitů pojistného plnění:

 • 35 mil. Kč - varianta STANDARD

 • 100 mil. Kč  - varianta DOMINANT

 • 200 mil. Kč - varianta PREMIANT

 

Upozornění: asistenční služby nelze sjednat, pokud sjednáváte povinné ručení pro motorku či vozík. 

 

Oprava na místě nebo odtah vozidla  při jakékoli poruše nebo nehodě vozidla 

V případě mechanické poruchy, dopravní nehody, zásahu cizí osoby nebo živelní události zorganizujeme a uhradíme opravu vozidla, popř. odtah vozidla do nejbližší opravny, či odtah do nejbližší úschovny do limitu 2000 Kč v ČR nebo 150 EUR v zahraničí. Tyto limity si můžete navýšit až na 7000 Kč pro ČR a 450 EUR pro zahraničí.

 

Náhradní doprava nebo ubytování při jakékoli poruše nebo nehodě

V případě mechanické poruchy, dopravní nehody, zásahu cizí osoby nebo živelní události zorganizujeme a uhradíme ubytování posádky vozidla na dobu max. 2 nocí v celkové hodnotě 3 000 Kč v ČR nebo 160 EUR v zahraničí. Tyto limity si můžete za úhradu navýšit až na 3 noci, max. do výše 9 600 Kč pro ČR a 460 EUR pro zahraničí. 

Případně zorganizujeme a uhradíme návrat posádky vozidla do místa bydliště nebo k pokračování v cestě jiným dopravním prostředkem - zapůjčení osobního automobilu po dobu max. 24 hodin v ČR nebo 48 hodin v zahraničí, vlak II. třídy nebo taxi v celkové hodnotě 3 000 Kč. 

 

Další výhody asistenčních služeb

Asistenční služby dále oceníte v situacích, kdy: 

 • ztratíte klíče od vozidla – zorganizujeme a uhradíme otevření dveří, případně výměnu zámku do limitu 2000 Kč (ČR) / 150 EUR (ZAH).

 • při defektu pneumatik 

 • zaměníte palivo v nádrži 

 • vám dojde palivo v nádrži 

 

Při cestách do zahraničí vám asistenční služby navíc zajistí: 

 • vyslání náhradního řidiče – pokud jste hospitalizován v důsledku dopravní nehody

 • převoz vozidla do ČR – pokud je vozidlo v zahraničí z důvodu mechanické poruchy nebo po nehodě nepojízdné déle než 7 dnů, zorganizujeme převoz vozidla do vlasti

 • vyřazení vozidla z evidence a jeho sešrotování  - pokud by náklady na opravu v zahraničí byly vyšší než tržní hodnota vozidla v ČR, zorganizujeme vše potřebné k likvidaci vozidla a k vypořádání vlastnických práv

 • doručení náhradních dílů pro opravu – pokud by v zahraničí nebylo možné obstarat náhradní díly pro opravu vozidla, zajistíme vám doručení náhradních dílů do příslušné opravny nebo na mezinárodní letiště, které je nejblíže k místu asistenční události.

 • pomoc ve finanční tísni, předání vzkazu blízké osobě – pokud se v důsledku mechanické poruchy nebo nehody ocitnete ve finanční tísni, poskytneme vám na opravu vozidla půjčku do výše 500 EUR, za předpokladu složení zálohy či řádně zajištěné záruky.

 

Pokud si zvolíte nejvyšší variantu pojištění Premiant a současně je vaše osobní vozidlo v provozu maximálně 2 roky, garantujeme vám v případě zničení vozidla vyplacení pojistné částky, která se rovná pořizovací ceně nového vozidla. 

Ve všech ostatních případech Vám v případě zničení vozidla vyplatíme obvyklou cenu vozidla v době nehody, tedy částku, za kterou byste vozidlo stejné značky a stáří mohli prodat. 

Pokud sjednáváte havarijní pojištění, popř. doplňkové pojištění proti odcizení (k povinnému ručení), je vždy potřeba absolvovat prohlídku vozidla a zajištění fotodokumentace k vozidlu. 

Než usednete za volant a vydáte se na silnici, potřebujete povinné pojištění auta. K pojištění auta u ČSOB Pojišťovny potřebujete znát několik údajů:

 • SPZ vozidla,
 • technické údaje vozidla,
 • vaše osobní údaje.

 

Všechny údaje týkající se vozidla najdete uvedené ve velkém technickém průkazu. Vše lze vyřídit online, stačí do formuláře vyplnit příslušné údaje a provést výpočet pojištění vozidla. Následně si promyslete, která doplňková připojištění zvolíte, výši pojistných limitů (u povinného ručení jsou zákonem stanoveny minimální pojistné limity na 35 milionů korun na škody na majetku i na škody na zdraví) a výši spoluúčasti.

 

Nakonec zvolte frekvenci plateb a vše potvrďte. Následně postupujte podle pokynů a počkejte na e-mail potvrzující sjednání pojištění.

 

K povinnému ručení získáte také zelenou kartu (od 1. 7. 2020 platí rovněž bílá, kterou si můžete vytisknout, nemusíte tak čekat na originál) – osvědčení o platném pojištění. Zelená karta obsahuje také soupis zemí, ve kterých platí povinné ručení uzavřené v České republice. U povinného ručení je seznam zemí jednotný pro EU, u havarijního pojištění se liší podle jednotlivých pojišťoven a najdete ho ve smlouvě nebo vám ho rádi sdělíme na zákaznické lince či na kterékoliv pobočce.

Půjčili jste si auto nebo do vás někdo naboural a vy potřebujete zjistit, jestli má auto sjednané povinné ručení? Vše jednoduše zjistíte v databázi České kanceláře pojistitelů (ČKP). Informační středisko pro poškozené funguje na základě vyhledávání podle SPZ. Stačí vložit registrační značku (SPZ) a zadat vyhledávání. Za pár vteřin se dozvíte, zda je vozidlo pojištěné a zda je jeho povinné ručení platné. Kromě toho také zjistíte tovární značku auta, údaje o pojistiteli a počátek pojištění.

 

Nenašli jste žádné údaje?

Zkontrolujte správnost SPZ. Pokud máte všechny údaje správně, a stále nevíte, zda je vozidlo pojištěné, kontaktujte pojišťovnu.

 

V případě, že potřebujete zkontrolovat nebo zjistit údaje o svém vozidle, ale nic jste nenašli, je možné, že jsou v pojistné smlouvě uvedeny chybné údaje, a vozidlo tak působí jako nepojištěné. Nejčastější příčinou může být například změna registrační značky či výměna technického průkazu za nový. Obraťte se proto na pojišťovnu a požádejte o kontrolu a potvrzení, že byla vaše smlouva nahlášena ČKP.

 

Co z SPZ nezjistíte?

Při vyhledávání, zda je auto pojištěné, nelze zjistit údaje pojistníka (majitele vozidla). Jde o citlivé údaje, které spadají pod ochranu osobních údajů, a přístup k nim má pouze pojišťovna, policie a příslušné úřady.

Sjednejte si autopojištění se slevou 20 %

Vozidlo si můžete pojistit za pár minut on-line!

Mám zájem o pojištění

Zanechte nám kontakt a do 60 minut se vám ozveme s nabídkou pojištění (platí pro pracovní dny).
Pokud jste klient a chcete spravovat vaši smlouvu, klikněte zde.
Na uvedený kontakt se vám budeme pokoušet dovolat během následujících 14 dnů, poté vaše údaje smažeme.

 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
 (UTM parametr)
Dárková krabička

Stala se vám škoda na silnici?