Cestovní pojištění pro podnikatele

Cestovní pojištění pro pracovní cesty

Chci sjednat on-line

Pojištění kryje i onemocnění covid-19

při cestě do bezpečných zemí.

Léčebné výlohy až do
15 mil. Kč

Vysoké limity pojistného plnění u léčebných výloh vás ochrání i v těžkých situacích.

Bez starostí kamkoli už za
15 Kč na den,

pokud cestujete sami. S celou rodinou vás pojištění vyjde pouze na 40 Kč na den!

Jak v současnosti cestovat do zahraničí? 

 

 • Před cestou vám doporučujeme bedlivě sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR, kde jsou průběžně aktualizovány podmínky pro vycestování do zahraničí. Další informace lze získat u zastupitelského úřadu daného státu.
 • Pro evropské země se řídíme tzv. semaforem, kdy země zařazené do zelené a oranžové zóny jsou považovány za bezpečné. V případě vycestování do těchto zemí budeme poskytovat plnění i v souvislosti s onemocněním na Covid-19. 
 • Evropské země zařazené do červené zóny jsou považovány za rizikové a pojistné plnění v případě onemocnění na Covid-19 bychom neposkytli. 
 • Pojistné plnění za jiná onemocnění nebo úrazy bychom neposkytli pouze v případě, že bylo vydáno obecné varování před cestami do dané země. 
 • Pokud vycestujete země, která je v daném čase považována za bezpečnou, ale v důsledku negativního vývoje bude zařazena do červené zóny, pojistné plnění bychom poskytli i v souvislosti s onemocněním na Covid-19. 
 • Pro země mimo Evropu, které nejsou součástí tzv. semaforu, platí obdobná pravidla, tj. pokud není vydáno varování/nedoporučení do země cestovat, pojistné plnění bychom poskytli.
 • Na závěr upozorňujeme, že tzv. semafor je doporučením české strany, který ale neřeší pravidla dané země pro přicházející turisty. Je tedy možné, že i do zeleně označené země není dočasně možné vycestovat. Proto doporučujeme pozorně sledovat informace Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo zastupitelských úřadů.

Reakce na koronavirus

S ohledem na současnou situaci jsme zmírnili výluku týkající se pandemických onemocnění. Hradíme léčebné výlohy spojené s onemocněním koronavirem COVID-19. Potřebné informace naleznete ve veřejném příslibu.

Veřejný příslib

Zpříjemněte si cestování elektronickou knihou nebo audioknihou zdarma!

Akce trvá do 30. září. Z kterých titulů můžete vybírat, se dozvíte v pravidlech akce.

Sjednat pojištění

Čeká vás pracovní cesta?

 

Výjezd do zahraničí jsou vždycky starosti navíc – jako byste svých vlastních na služební cestě neměli dost, že? A co teprve když zjistíte, že najednou nemáte kufry, nebo vás po ránu rozbolí zuby?

Pokud odjíždíte na pracovní cestu, na které se nebudete živit manuálně, můžete si sjednat cestovní pojištění za stejnou cenu jako u klasické dovolené. Chystáte-li se např. na brigádu, na které se budete živit rukama, cestovní pojištění si můžete sjednat už za 23 Kč na den! 

Naše cestovní pojištění vám pomůže vyřešit všechny komplikace, které se netýkají vašeho podnikání. A jestli jezdíte do zahraničí pravidelně, určitě se vám vyplatí celoroční karta cestovního pojištění!

Proč si sjednat cestovní pojištění u nás 

 

 • Můžete si sjednat pojištění nejen na cestu do zahraničí, ale i na dovolenou v Čechách.

 • Pojistíme vás pro případy vzniku úrazu, odpovědnosti za újmu, poškození nebo ztráty zavazadel, přerušení cesty, zmeškání odjezdu, zpoždění zavazadel nebo zpoždění letu.

 • Jsme vždy na telefonu – asistenční služba 24 hodin denně v českém jazyce.

 • Pojištění vám automaticky prodloužíme, pokud uváznete v zahraničí.

 • Pokud cestujete jako rodina, vyjde vás pojištění o 39 % levněji oproti jednotlivcům. 

Vyberte si tu správnou variantu pojištění

Přehled balíčků cestovního pojištění
  Základní Zlatá střední cesta
Nejžádanější
Komplexní
Léčebné výlohy 3,5 mil. Kč 7 mil. Kč 15 mil. Kč
Asistenční služby Základní Rozšířené Rozšířené
Pojištění úrazu   400 000 Kč 600 000 Kč
Pojištění odpovědnosti za škody na zdraví   4 mil. Kč 6 mil. Kč
Pojištění odpovědnosti za škody na majetku   2 mil. Kč 3 mil. Kč
Krádež a poškození zavazadel, věcí a elektroniky   25 000 Kč 50 000 Kč
Předčasný návrat a zmeškání odjezdu      20 000 Kč
Zpoždění zavazadel a zpoždění letu     10 000 Kč
Cena pojištění
Se slevou 10 % za online sjednání
Manuální práce v Evropě, jednotlivec
23 Kč
za den 
43 Kč
za den 
63 Kč
za den 

Sjednejte si nyní se slevou 10 %

Nezapomeňte si připravit rodná čísla všech spolucestujících a vše půjde jako po másle. 

Asistenční kartička jednoduše v mobilu

Už nemusíte přepisovat nebo tisknout telefonní čísla. Vystačíte si s asistenční kartičkou přímo ve vašem telefonu. Stále po ruce budete mít vše důležité pro vaši klidnou cestu.

Po návratu z cest navíc v kartičce najdete slevu 20 % na další cestovní pojištění.

Jak získat kartičku.

Připojištění, která se mohou hodit

Krátkodobé pojištění domácnosti

Pokud nemáte pojištěnou domácnost, můžete se po dobu dovolené připojistit proti krádeží vloupáním až do
300 000 Kč.

Asistence vozidla

Asistenční služby oceníte na cestách v zahraničí, ať už budete potřebovat opravu vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu. Zajistíme Vám také náhradní dopravu nebo ubytování.

Pojištění rizikových sportů

Připojistit se můžete i v případě, že máte rádi adrenalinové sporty, např. bungee jumping, potápění nebo rafting na opravdu divokých řekách.

Vše o cestovním pojištění

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ úhrady nezbytných nákladů souvisejících s úrazem nebo akutním onemocněním v zahraničí.

Za nezbytné náklady jsou považovány např. lékařská ošetření, léky předepsané lékařem, pobyt ve zdravotnickém zařízení.

 

 • zajištění vyšetření či ošetření lékařem

 • zajištění návštěvy lékaře v místě pobytu pojištěného

 • zajištění pobytu ve zdravotnickém zařízení po dobu nezbytně nutnou

 • garanci uhrazení léčebných výloh a nákladů za pobyt v nemocnici

 • zajištění kontaktu s rodinou

 • přivolání rodinného příslušníka (opatrovníka) a jeho vyslání do nemocnice v zahraničí

 • proplacení nákladů spojených s dopravou a případným ubytováním opatrovníka do 10 000 Kč

 • převoz do České republiky, včetně zajištění náhradního dopravního prostředku, doprovodu zdravotnického personálu, zajištění náhradního ubytování

 • kontaktování ambasády, zajištění tlumočníka či zajištění zaslání náhradních dokladů v případě ztráty nebo odcizení dokladů v zahraničí

Pokud si sjednáte variantu cestovního pojištění s limitem léčebných výloh 7 mil. Kč nebo 15 mil. Kč, získáváte rozšířené asistenční služby, které navíc zahrnují:

 • informační servis před odjezdem – na požádání vám předáme jak turistické, tak i lékařské a administrativně-právní informace o vámi zvolené destinaci

 • telefonickou pomoc v nouzi při jednání s místními orgány či vyhledání právníka

 • tlumočení a překlady

 • zajištění kontaktu s místními i zastupitelskými úřady

 • organizaci pomoci v případě přerušení cesty nebo zmeškání odjezdu, pomoc v případě zpoždění letu

 • v případě ztráty nebo odcizení dokladů uhradíme náklady spojené s vystavením jejich náhrady, a to do výše 4 000 Kč, v případě volby limitu léčebných výloh 7 mil. Kč. 

 • vyslání rodinného příslušníka do nemocnice v zahraničí a s tím spojenou úhradu nákladů na cestu a ubytování.

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ, pokud způsobíte:

 

 • majetkovou újmu na věci nebo na zvířeti

 • újmu na zdraví nebo usmrcením

 • nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení.

Pojištění poskytuje finanční odškodnění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu (od 10% poškození) a léčení úrazu, tzv. denní odškodné (od 29. dne léčení). Dále pojištění nabízí jednorázové odškodné pro případ hospitalizace.

Pojištění nabízí finanční náhradu při poškození, zničení nebo ztrátě hmotných osobních věcí pojištěného (např. kufr, oblečení, elektronika), a to v důsledku živelních nebezpečí (např. požár, zemětřesení, povodeň), odcizení krádeží vloupáním nebo loupežného přepadení. 

Pojištění vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ:

 • kdy po započetí cesty nemůžete z vážných důvodů dále čerpat již zakoupené a zaplacené cestovní služby,

 • kdy nezávisle na své vůli nemůžete využít původně plánovaný a zaplacený způsob dopravy,

 • vynaložení přiměřených nákladů na pořízení nezbytných náhradních věcí z důvodu zpoždění zavazadel nejméně o 6 hodin,

 • vynaložení přiměřených nákladů na občerstvení, ubytování nebo úschovu zavazadel z důvodu zpoždění letu nejméně o 6 hodin.

Dárková krabička

Stala se vám škoda na dovolené?