Cestovní pojištění pro podnikatele

Cestovní pojištění
-pracovní pobyt

Ochráníme vás i v případě COVID-19

Pojištění léčebných výloh se vztahuje i na onemocnění COVID-19 v zahraničí (v bezpečných zemích).

Léčebné výlohy až do
100 mil. Kč

Vysoké limity pojistného plnění u léčebných výloh vás ochrání i v těžkých situacích.

Kvalitní asistenční služby

Asistenční služby vám pomohou nejen s hospitalizací nebo návratem do ČR, ale také s tlumočením nebo se ztrátou dokladů.

Hradíme léčebné výlohy spojené s COVID-19

 

 • Před cestou vám doporučujeme bedlivě sledovat webové stránky Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále také MZV ČR), kde jsou průběžně aktualizovány podmínky pro vycestování do zahraničí. Další informace lze získat u zastupitelského úřadu daného státu.
 • Pokud není vydáno žádné varování nebo zákaz do dané země cestovat z důvodu zvýšeného rizika onemocnění COVID-19, pojistné plnění bychom poskytli i v případě, že se v zahraničí (v Evropě i mimo ni) nakazíte, případně budete umístěni do karantény po kontaktu s pozitivně testovanou osobu.  
 • Naopak v zemích, kam MZV ČR zakazuje vycestovat bychom pojistné plnění spojené s COVID-19 neposkytli. Tyto země jsou obvykle označeny černou barvou v přehledu podmínek cestování (tzv. "semafor").
 • Semafor může sloužit jako prvotní informace o dané zemi, ale přesné a podrobné podmínky vstupu do jednotlivých států, případně varování /nedoporučení do dané země cestovat jsou uvedeny v Přehledu podmínek vstupu do jednotlivých zemí na webu MZV ČR. 
 • I státy s nízkým rizikem nákazy obvykle požadují splnění konkrétních vstupních povinností (např. negativní test, potvrzení o očkování), proto si rozhodně dobře prostudujte podmínky vstupu do vaší cílové destinace, případně do dalších zemí, které během cesty navštívíte. 
 • U států s vyšším rizikem nákazy, kam není zakázáno vycestovat, bychom pojistné plnění poskytli, ale upozorňujeme, že úroveň zdravotní péče v těchto zemích může být negativně ovlivněna situací kolem COVID-19. 
 • Pokud vycestujete do země, kam v době vašeho odjezdu nebylo vydáno žádné varování/nedoporučení cestovat, ale v důsledku negativního vývoje bude během vašeho pobytu v zahraničí nařízeno omezení, pojistné plnění bychom poskytli i v souvislosti s onemocněním COVID-19.
 • Pojistné plnění za jiná onemocnění než COVID-19 nebo úrazy bychom neposkytli pouze v případě, že bylo vydáno obecné varování před cestami do dané země.

 

Čeká vás pracovní cesta?

 

Výjezd do zahraničí jsou vždycky starosti navíc – jako byste svých vlastních na služební cestě neměli dost, že? A co teprve když zjistíte, že najednou nemáte kufry, nebo vás po ránu rozbolí zuby?

Pokud odjíždíte na pracovní cestu, na které se nebudete živit manuálně, můžete si sjednat cestovní pojištění za stejnou cenu jako u klasické dovolené. Chystáte-li se např. na brigádu, na které se budete živit rukama, cestovní pojištění si můžete sjednat už za 23 Kč na den! 

Naše cestovní pojištění vám pomůže vyřešit všechny komplikace, které se netýkají vašeho podnikání. A jestli jezdíte do zahraničí pravidelně, určitě se vám vyplatí celoroční karta cestovního pojištění!

Proč si sjednat cestovní pojištění u nás 

 

 • Limit pojistného plnění ve výši 100 mil. Kč spolehlivě pokryje léčebné výlohy v zahraničí. 

 • Můžete si sjednat pojištění nejen na cestu do zahraničí, ale i na dovolenou v České republice.

 • V rámci pojištění kryjeme také akutní ošetření zubů

 • Pojištěný máte i zásah horské služby v případě zdravotních potíží.

 • Pojistíme vás pro případ úrazu, odpovědnosti za újmu, poškození nebo ztráty zavazadel, přerušení cesty, zmeškání odjezdu, zpoždění zavazadel nebo zpoždění letu.

 • Součástí pojištění odpovědnosti je také pojištění právní ochrany pro případ, kdy budete ve sporu s cestovní kanceláří nebo přepravcem. 

 • Jsme vždy na telefonu – asistenční služba 24 hodin denně v českém jazyce.

 • Pojištění vám automaticky prodloužíme, pokud uváznete v zahraničí.

 • Pokud cestujete jako rodina, může vás pojištění vyjít levněji až o 50 % oproti jednotlivcům. 

Vyberte si tu správnou variantu pojištění

Přehled balíčků cestovního pojištění
  Základní Zlatá střední cesta
Nejžádanější
Komplexní
Léčebné výlohy 3,5 mil. Kč 7 mil. Kč 15 mil. Kč
Asistenční služby Základní Rozšířené Rozšířené
Akutní ošetření zubů 5 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč
Pojištění úrazu   600 000 Kč 800 000 Kč
Pojištění odpovědnosti včetně pojištění právní ochrany   15 mil. Kč 30 mil. Kč
Pojištění zavazadel   25 000 Kč 50 000 Kč
Pojištění cesty   10 000 Kč 30 000 Kč
Pojištění letu   5 000 Kč 15 000 Kč
Cena pojištění
Se slevou 20 % za online sjednání
Manuální práce v Evropě, jednotlivec
21 Kč
za den 
47 Kč
za den 
66 Kč
za den 

Sjednejte si nyní se slevou 20 %

Nezapomeňte si připravit rodná čísla všech spolucestujících a vše půjde jako po másle. 

Připojištění, která se mohou hodit

Pojištění stornopoplatků

Můžete se pojistit ještě před nástupem na dovolenou pro případ, kdy vám zkříží plány na dovolenou nemoc nebo jiná vážná situace, např. pandemie či terorismus.

Pojištění rizikových sportů

Připojistit se můžete i v případě, že máte rádi adrenalinové sporty, např. bungee jumping, potápění nebo rafting na opravdu divokých řekách.

Asistence vozidla

Asistenční služby oceníte na cestách v zahraničí, ať už budete potřebovat opravu vozidla na místě nebo odtah do nejbližšího servisu. Zajistíme Vám také náhradní dopravu nebo ubytování.

Asistenční kartička jednoduše v mobilu

Už nemusíte přepisovat nebo tisknout telefonní čísla. Vystačíte si s asistenční kartičkou přímo ve vašem telefonu. Stále po ruce budete mít vše důležité pro vaši klidnou cestu.

Po návratu z cest navíc v kartičce najdete slevu 25 % na další cestovní pojištění.

Jak získat kartičku.

Vše o cestovním pojištění

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ úhrady nezbytných nákladů souvisejících s úrazem nebo akutním onemocněním v zahraničí.

Za nezbytné náklady jsou považovány např. lékařská ošetření, léky předepsané lékařem, pobyt ve zdravotnickém zařízení.

 

 • zajištění vyšetření či ošetření lékařem

 • zajištění návštěvy lékaře v místě pobytu pojištěného

 • zajištění pobytu ve zdravotnickém zařízení po dobu nezbytně nutnou

 • garanci uhrazení léčebných výloh a nákladů za pobyt v nemocnici

 • zajištění kontaktu s rodinou

 • přivolání rodinného příslušníka (opatrovníka) a jeho vyslání do nemocnice v zahraničí

 • proplacení nákladů spojených s dopravou a případným ubytováním opatrovníka do 15 000 Kč

 • převoz do České republiky, včetně zajištění náhradního dopravního prostředku, doprovodu zdravotnického personálu, zajištění náhradního ubytování

 • kontaktování ambasády, zajištění tlumočníka či zajištění zaslání náhradních dokladů v případě ztráty nebo odcizení dokladů v zahraničí

Pokud si sjednáte variantu cestovního pojištění s limitem léčebných výloh 15 mil. Kč nebo 100 mil. Kč, získáváte rozšířené asistenční služby, které navíc zahrnují:

 • informační servis před odjezdem – na požádání vám předáme jak turistické, tak i lékařské a administrativně-právní informace o vámi zvolené destinaci

 • telefonickou pomoc v nouzi při jednání s místními orgány či vyhledání právníka

 • tlumočení a překlady

 • zajištění kontaktu s místními i zastupitelskými úřady

 • organizaci pomoci v případě přerušení cesty nebo zmeškání odjezdu, pomoc v případě zpoždění letu

 • v případě ztráty nebo odcizení dokladů uhradíme náklady spojené s vystavením jejich náhrady, a to do výše 8 000 Kč, v případě volby limitu léčebných výloh 100 mil. Kč. 

 • vyslání rodinného příslušníka do nemocnice v zahraničí a s tím spojenou úhradu nákladů na cestu a ubytování.

Pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ, pokud způsobíte:

 

 • majetkovou újmu na věci nebo na zvířeti

 • újmu na zdraví nebo usmrcením

 • nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení.

Součástí pojištění odpovědnosti je také pojištění právní ochrany, kdy vám uhradíme náklady např. v případě sporu s cestovní kanceláří nebo přepravcem.  

Pojištění poskytuje finanční odškodnění pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu (od 10% poškození) a léčení úrazu, tzv. denní odškodné (od 15. resp. 8. dne léčení). Dále pojištění nabízí jednorázové odškodné pro případ hospitalizace.

Pojištění nabízí finanční náhradu při poškození, zničení nebo ztrátě hmotných osobních věcí pojištěného (např. kufr, oblečení, elektronika), a to v důsledku živelních nebezpečí (např. požár, zemětřesení, povodeň), odcizení krádeží vloupáním nebo loupežného přepadení. 

Pojištění vám poskytuje pojistnou ochranu pro případ:

 • kdy po započetí cesty nemůžete z vážných důvodů dále čerpat již zakoupené a zaplacené cestovní služby (např. skipas, jednorázové fakultativní výlety atd.),

 • kdy nezávisle na své vůli nemůžete využít původně plánovaný a zaplacený způsob dopravy.

Pojištění vám uhradí přiměřené náklady v případě, že 

 •  kvůli zpoždění zavazadel nejméně o 6 hodin si budete muset zabezpečit náhradní věci (např. oblečení či hygiena) 

 • budete potřebovat občerstvení, ubytování či úschovu zavazadel z důvodu zpoždění letu nejméně o 6 hodin.

Dárková krabička

Stala se vám škoda na dovolené?